Přejít k obsahu

Příspěvky účastníků konference

Martin Matas, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Sekce němčiny, 2016

Vážená paní Klausová,
o Konferenci jsem se dozvídal od nejrůznějších zaměstnanců Ústavu
pravidelně každý rok. Po několika takových letech jsem se rozhodl
nátlaku podlehnout, a stát se tak účastníkem v německé sekci jejího
devátého ročníku.
Tohoto rozhodnutí ani v nejmenším nelituji. Protože nebylo nutno
prezentovaný semestrální projekt (seminární práci apod., v mém případě
bakalářskou práci) celý přeložit do němčiny, stačilo pouze připravit
krátkou prezentaci, což nepředstavovalo významnou studijní zátěž. Na
tomto místě za opakovanou zevrubnou kontrolu své powerpointové
prezentace velice děkuji magistře Blažkové. Poté stačilo hotovou
prezentaci zaslat organizátorům Konference.
Porotci německé sekce byli sympatičtí a až na drobný exces také velmi
pozorní. Jejich vystupování bylo dle mého názoru příjemné a otázky, jež
kladli soutěžícím po skončení jejich monologů, věcné a milé. To, spolu s
přesvědčivou moderací charismatické slečny Kalinové, přispívalo ke klidné,
a přesto vážné atmosféře v zasedací místnosti, kde soutěž probíhala.
Buď na vyhlášení výsledků, nebo po skončení prezentací v německé
místnosti jsem významně postrádal alespoň náznak zpětné vazby od poroty.
Uvítal bych, kdyby její zástupce po poradě s ostatními porotci
předstoupil před za tím účelem shromážděné soutěžící a přednesl proslov,
jehož obsahem by byla pochvala výkonů všech soutěžících, vyzdvihnutí
dobrých vlastností těch nejlepších z nich a upozornění na časté chyby
těch ostatních. Teprve poté by porota, třeba i ústy téhož člena, vynesla
verdikt v podobě vyhlášení nejlepší trojice. Jedině tak by celá akce
byla pro soutěžící přínosnou; v současné podobě je jejím jediným
užitečným výstupem ovládání několika málo nových slovíček a další
zkušenost s obhajobou projektu, byť často poprvé v cizím jazyce.
Děkuji Ústavu jazykové přípravy za tuto životní zkušenost, za zařízené občerstvení i za
odměnu za účast a do dalších let přeji optimální počet soutěžících a
štědré a milé sponzory.

Martin Matas, FAV                                                                                         

 

Markéta Rybová, Masarykovo gymnázium

Sekce němčina SŠ, 2016

Dobrý den,

Konferenci hodnotím velmi pozitivně. Byla to výborná zkušenost, jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila. Určitě by se do budoucna mohla zlepšit časová organizace. Po registraci se 2 hodiny čekalo, než mohl někdo začít prezentovat. I vyhlášení se zpozdilo. 

Moc mě potěšily odměny, mám z nich velkou radost. Těším se na fotky. 

S pozdravem Markéta Rybová, Masarykovo gymnázium

 

Jiří Martínek, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Sekce ruštiny, 2016


Když jsem obdržel nabídku na účast na konferenci, tak jsem nejprve chtěl odmítnout, ale postupem času jsem uvědomil, že by bylo dobré si něco podobného vyzkoušet. Ruštinu jsem měl 2 roky jako vedlejší jazyk (po angličtině) a měl jsem strach, že moje úroveň ruštiny nebude stačit na prezentaci - věřil bych si lépe na angličtinu.
Nakonec jsem rád, že jsem se zúčastnil, protože jsem si mohl vyzkoušet něco nového a dokázat si, že i když úroveň jazyka není úplně vynikající, tak lze dosáhnout uspokojivého výkonu.
Účast na konferenci mohu doporučit a rozhodně to není ztráta času.
Jiří Martínek, FAV

 

Bc. Josef Štaif, Fakulta ekonomická ZČU v Plzni

Sekce francouzština, 2016

Dobrý den,
málem bych zapomněl poděkovat za skvělou akci, kterou byla studentská konference, a tak to dělám nyní­ a zároveň posí­lám krátká slovní­ zhodnocení­ akce z mého pohledu, jak jste žádala:

O studentské konferenci prezentací­ v cizí­ch jazycí­ch jsem slyšel už mnohokrát a až letos, v poslední­m roce studia jsem se rozhodl do této konference zapojit. Minulý rok jsem se zúčastnil studijní­ho pobytu Erasmus ve Francii a během svého pobytu jsem francouzštinu rozví­jel, takže tenhle cizí­ jazyk byl pro mě jasnou volbou, i když umí­m dobře i anglicky. Francouzština je ale u nás výjimečná a rozhodně této volby nelituji! Byl to pří­jemně strávený den, poznal jsem další­ studenty francouzštiny a také lidi z Francouzské aliance tady v Plzni. Atmosféra při prezentací­ch byla pohodová a přátelská a vyhlášení­ vítězů pak bylo spíše jen formalitou. Hlavní bylo to, že jsme si poslechli i ostatní­ studenty prezentují­cí­ v cizí­m jazyce a poznali případně i své nedostatky.

 Kdybych měl někdy tu příležitost, neváhal bych ani vteřinu a do konference šel znovu i s jiným jazykem. To samé bych doporučil i všem ostatním, kteří o účasti uvažují a třeba váhají, zda to má smysl. Má! 

Děkuji. 

S pozdravem, Bc. Josef Štaif, FEK

 

Petr Slavík, Církevní gymnázium Plzeň

Sekce angličtina SŠ, 2016

Dobrý den,
s konferencí jsem velmi spokojen. Hodnotím ji jako velkou životní zkušenost nejen z hlediska překonání trémy a prezentovat před publikem a veřejnou porotou, ale i z hlediska ověření si svou dovednost v cizím jazyce. Organizace celé konference byla dobrá a prostředí velmi příjemné. Příští rok se hodlám opět účastnit a možná dosáhnu ještě lepšího výsledku, než nyní. Je to skvělá zkušenost, kterou mohu všem doporučit.

Petr Slavík
Církevní gymnázium Plzeň

 

Jan Šimek, Gymnázium Blovice

Sekce angličtina SŠ, 2016

O studentské konferenci jsem se dozvěděl skrz mého učitele angličtiny, který na naší škole již dlouhodobě propaguje US Point. Naše škola se letos konference zúčastnila poprvé, takže ani já, ani nikdo z mých spolužáků jsme netušili, do čeho přesně jdeme. Když jsem vstoupil do velké posluchárny, kde se konalo zahájení, trochu jsem se obří místnosti zalekl. Prezentace naštěstí probíhaly v daleko menších a útulnějších učebnách, kde jsem si připadal o dost lépe. Prezentaci mi dost usnadnilo i přátelské publikum ostatních soutěžících, kteří jevili skutečný zájem. Chtěl bych také vychválit i moc vstřícnou porotu, protože jak jsem se již přesvědčil, ne na všech soutěžích je to úplným standardem. Celá studentská konference pro mě byla určitě nevšední zážitek i cenná zkušenost a soutěž bych rozhodně doporučil všem středoškolákům, kteří dokáží skloubit své jazykové znalosti se svými vystupujícími schopnostmi a nevadí jim věnovat pár hodin svého volného času práci na prezentaci. Já osobně se s prezentací příliš nenadřel, i přesto jsem skončil tam, kde jsem skončil :-)

 

Karel Kühnl, Gymnázium Blovice

Sekce angličtina SŠ, 2016

Tento rok jsem slyšel o konferenci v přednášení v cizích jazycích na ZČU poprvé a řekl jsem si proč ne. Musím uznat, že jako středoškolák jsem měl volné téma a to se mi velice zalíbilo. Čas měl být deset minut, což může být pro někoho problém a pro někoho je to velice málo času. Já osobně nemohu říci, že by mně to nevyhovovalo, ale jsem schopen mluvit i déle. Já jsem dokonce přednášel ve dvou jazycích a dokonce mi bylo i trochu líto, že jsem nemohl mít alespoň ještě jeden.

Líbila se mi celá organizace a obě poroty jak Španělská, tak Anglická byly velice příjemné a člověk měl opravdu pocit, že jsou připraveni si vyslechnout každičké slovo. Nebylo to příliš dlouhé a prezentace byly velice zajímavé. Také mě potěšilo, že každý dostal certifikát o účasti a malou pozornost od ZČU.

Jediný zápor byl, že má kamarádka, která soutěžila v německém jazyce, podle mého názoru nebyla hodnocena spravedlivě. Nemyslím si totiž, že je správné, aby v porotě byli učitelé, jelikož se někdy stane, že nejednají zcela fér. Celou akci hodnotím velice pozitivně a jsem si zcela jist, že příští rok se opět přihlásím.

Karel Kühnl

Bc. et Bc. Hana Fejfarová, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
3. místo 2015 na ZČU v Plzni, Sekce technické angličtiny
Téma: Magnetic fluids

Když jsem o Konferenci studentských odborných prezentací slyšela poprvé, nebyla jsem zcela přesvědčená, že bych se jí měla zúčastnit. Nakonec jsem se však přihlásila a musím říct, že jsem za to moc ráda. V první řadě to byla velice zajímavá zkušenost. V dnešní době jsou jak na studenty na univerzitách, tak na absolventy v praxi kladeny nároky z hlediska veřejného prezentování před nejrůznějšími skupinami lidí. Zároveň stále roste potřeba zdokonalovat se v cizích jazycích. Účastí na této konferenci si student může procvičit a vylepšit obě dovednosti.

Myslím, že účast přinese studentovi jen samá pozitiva. Vytvořenou prezentaci lze použít hned při několika příležitostech – na konferenci, na výuce angličtiny i na výuce na fakultě (sama jsem ji použila několikrát). Zajímavá je také možnost porovnat své výkony s ostatními prezentujícími a uvědomit si, co všechno ještě můžete na svém vlastním prezentování vylepšit a čeho se vyvarovat.

Motivací pro účast mohou být také zajímavé ceny. V naší sekci každý účastník dostal dárek od sponzorů. První tři místa pak dostala ještě další ceny a některé sponzorské podniky udílely i svá vlastní speciální ocenění. Já osobně jsem po 3. místě a dvou speciálních cenách od sponzorů dostala řadu pěkných věcí jako například finanční odměnu nebo tablet.

Hana Fejfarová

 

Bc. Pavel Mlnářík, Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
3. místo 2014 na ZČU v Plzni, Sekce románských jazyků
Téma: Napoli: la città delle due facce

Studentská konference je rozhodně příležitostí, kterou by neměl nikdo odmítnout, naopak by měl každý student této příležitosti využít. Kromě hodnotných cen totiž přináší především nové zkušenosti a zážitky, které se nevpisují pouze do životopisu, ale především do lidské bytosti.

Sám jsem soutěžil v italském jazyce za výše uvedené téma, a to Neapol: město dvou tváří.  Když jsem se dozvěděl o studentské konferenci, tak jsem nejprve přemýšlel a zvažoval účast, nakonec jsem se rozhodl správně, a tak jsem šel do “boje”. Ještě před samotnou konferencí má student možnost využít nabídky “jazykové pomoci” přímo na Ústavu jazykové přípravy. Není pochyb o tom, že na ÚJP pracují podle mého názoru pouze profesionálové, kteří vám vždy poradí a hlavně neodmítnou. Již několikrát jsem hovořil o tom, že na ÚJP panuje přátelská atmosféra, a to se samozřejmě zrcadlilo i v průběhu celé konference.

V neposlední řadě musím dodat, že každý účastník se stává také autorem oficiálně publikovaného článku v daném jazyce.

Pro příští ročník tedy nepřemýšlejte a využijte této jedinečné příležitosti.

Pavel Mlnářík

 

Petr Lupáč, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
2. místo 2014 na ZČU v Plzni, Sekce technické angličtiny
Téma: Autonomní automobily

O konferenci jsem se dozvěděl během kruzů AEL5. Ze začátku mi to nepřišlo zajímavé, ale s přibývajícími informacemi se změnil můj postoj k této soutěži. Řekl jsem si, že je konec mé pasivity na ZČU a je třeba se vyčlenit z davu, udělat něco navíc a poukázat na sebe. S touto soutěží jsem získal cenné zkušenosti. I Přes to, že jsem se angličtinu začal učit až na vysoké škole jsem dosáhl druhého místa v sekci technické angličtiny. S tímto umístěním jsem získal i kontakty na mezinárodní firmy a určitý kredit do budoucna. Moji vrstevníci se svým pasivním přístupem odmítali soutěže zúčastnit. Jaké bylo mé překvapení, když jsem jim po skončení konference vyprávěl, jak to probíhalo, kolik tam bylo lidí a sponzorů, jaké mám nyní výhody v kurzu AEL6, jaké jsem dostal ceny a kontakty. Všichni se najednou zúčastnit chtěli, ale bylo už pozdě, proto nepromarni příští rok svoji příležitost a zúčastni se! Prezentaci kterou vytvoříš potom několikrát zužitkuješ. Rozhodně tím nic neztratíš a poznáš plno zajímavých lidí jako já. Vyčleň se tedy z davu a ukaž, že na to máš!

Petr Lupáč

 

Natálie Harmašová, Fakulta filozofická ZČU v Plzni
2. místo 2014 na ZČU v Plzni, Sekce ruštiny
Téma: Творчество Дарьи Донцовой

V listopadu 2014 se na univerzitní půdě konal již 7. ročník Konference cizích jazyků, O příležitosti jsem se letos dozvěděla poprvé a rozhodla jsem se překonat trému a zúčastnit se. Motivací pro mě bylo získání certifikátu Ústavu jazykovědné přípravy, který budu moci zařadit do životopisu. Konference probíhala v příjemném prostředí v menších místnostech.

Z konference jsem si odnesla dobrou zkušenost a věřím, že mi pomůže v budoucnu při jiných prezentacích. Delší dobu jsem přemýšlela nad tématem, jelikož jsem chtěla porotě a ostatním soutěžícím představit něco nového. Nakonec jsem se přiklonila k prezentaci o současné ruské autorce, která mi nakonec přinesla druhé místo. Vyzkoušela jsem si mluvit před cizími lidmi včetně rodilých mluvčích a zjistila jsem, že není důležité téma prezentace, jako samotné vystupování a výsledný dojem, který zanechá na ostatních. Odměnou mi byly dárky od sponzorů a dobrý pocit z překonání sama sebe.

Do budoucna bych všem doporučila se zúčastnit a vyzkoušet si prezentování v praxi v přátelské atmosféře.

Natálie Harmašová

 

Jan Hentschel, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
1. místo 2014 na ZČU v Plzni, Sekce technické angličtiny
Téma: Frequency Converters

Studentská konference prezentací v cizím jazyce se letos odehrála 18.11. od 9:30 v budově FAV Západočeské univerzity v Plzni a to již 7. Ročníkem. Tento ročník byl zajímavý už jen proto, že se spektrum cizích jazyků, ve kterých byly prezentace přednášeny rozšířilo na sekci angličtiny, němčiny, ruštiny, ale i sekci románských jazyků a sekci češtiny pro cizince. Tohoto ročníku se mohli zúčastnit i studenti středních škol ve své speciální sekci.

Před samotnou konferencí se odehrálo ještě zahájení v posluchárně, kde se představili a krátce pohovořili kromě zástupců univerzity i zástupci firem, které se jaly sponzorování a podpoření celé této akce jak finančně či hmotně, tak tím, že se zúčastnili poroty. Mezi ně patřili zástupci firem jako Robert Bosch s.r.o. České Budějovice, Czech Precision Forge, MBtech, SIEMENS a další. Po tomto zahájení akce se studenti rozdělili do skupin dle svých sekcí a započala samotná konference.

Sekce technické angličtiny se nacházela v konferenčním salónku budovy FAV. Zde byli studenti posazeni spolu s profesory univerzity a porotci z výše zmíněných firem. Dle předem daného harmonogramu vyzýval moderátor konference účastníky akce, aby po jednom odprezentovali svou práci před porotou a to v časovém rozmezí 10-15 minut. Po samotné prezentaci se ještě porotci každého prezentujícího zeptali na pár doplňujících dotazů.

Po první pětici prezentujících nastala pauza, kde se účastníci mohli občerstvit a přímo seznámit a popovídat si s porotci o firmách které zastupují, o tom jak konference probíhá, či o možnostech uplatnění v daném oboru.

Po této přestávce konference pokračovala a na řadu přišlo dalších 5 prezentujících. Když byly všechny prezentace odprezentovány, čekalo se na vyhlášení vítězů akce a verdikt poroty.

Vítěze, druhé a třetí místo vyhlašovali zástupci univerzity zvlášť za každou zúčastněnou sekci. Po předání certifikátu o účasti na studentské konferenci, byly ještě umístěným rozdány hmotné ceny uděleny zástupci firem. Poté byly předány certifikáty všem účastníkům akce jednotlivě.

7. Ročník studentské konference prezentací v cizím jazyce byl úspěšný a tato akce byla velkým přínosem jak pro univerzitu, tak pro firmy a jejich zástupce z poroty, ale hlavně pro studenty Západočeské univerzity v Plzni.

Jan Hentschel

 

Milan Pichlík, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
3. místo 2014 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
Téma: Online Marketing

O Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích jsem se dozvěděl již na hodinách AEL5 a  AEL6. Z počátku jsem to nikterak nevnímal a chovat se jako, že se mě to netýká. Postupem času mi však začalo docházet, že je to obrovská výzva, dokázat si, že jsem schopný něco takového udělat.

Pokud zvažujete zda se konference zúčastnit či nikoliv, tak se zamyslete nad následující věcí.

V životě jsou dva typy lidí. Jedni se bojí opustit svou komfortní zónu, aby neudělali nějakou chybu, která by jim jejich pohodlí narušila. Druzí jí opouští pravidelně, aby udělali chyb co nejvíce, ze kterých se mohou poučit a být silnější než předtím. Ve škole to funguje tak, že čím více chyb děláte, tak tím jste horší studenti. V životě je to přesně naopak. Využijte proto příležitost zúčastnit se této báječné konference a dokažte si, že nejste jen jedním z mnoha, kteří na to nemají odvahu. Možná to zkazíte, možná zapomenete svou řeč, možná uděláte hodně chyb, ale budete tam, zažijete to a zkušenosti, které Vám to dá budou k nezaplacení.

Pokud Vám toto jako dostatečná motivace nestačí, tak jsou pro Vás připravené hodnotné ceny od sponzorů jako tablety, telefony, vrtačky, finanční odměny, stipendia od jednotlivých fakult a mnohem více. Stále Vám to za tu trošku strachu nestojí?

The fears we don't face become our limits.

S pozdravem,
Milan Pichlík

 

Barbora Lesáková, Fakulta filozofická ZČU v Plzni
1. místo 2014 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
Téma: The Phenomenon of Public Diplomacy

O této konferenci jsem se dozvěděla již v prvním ročníku studia a myšlenka, že se jednou zúčastním, mě upřímně nadchla. Znovu jsem tuto událost objevila až ve třetím ročníku a na poslední chvíli jsem se přihlásila. Ukázalo se, že to byl skvělý tah a zkušenost do budoucna. Bylo sice nutné trochu oprášit zásady prezentování, ale i s tím nám pomohl seminář pořádaný Ústavem jazykovědné přípravy. Konference samotná pro mě byla nevšedním zážitkem a zpestřením běžného studentského života. Byla to unikátní příležitost prezentovat svou práci před ostatními studenty a porotou a získat případnou odezvu ke svému projevu. Svou prezentaci o veřejné diplomacii jsem úspěšně obhájila v sekci humanitní angličtiny a pozitivní byla také reakce porotců (odborná porota – hosté zastupující US Embassy a British Council, vyučující, mezi kterými byla přítomna i rodilá mluvčí). Kromě cenné zkušenosti si každý odnesl nějaké dárky od sponzorů a také certifikát Ústavu jazykovědné přípravy, který si na budoucím životopise jistě najde své místo. Musím dodat, že finanční ohodnocení vítězů byl také výborný nápad Rozhodně bych každému doporučila překonat trému a zúčastnit se.

Barbora Lesáková

 

Michal Tichý, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
Cena sponzora, 2014 na ZČU v Plzni, 2014 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
Téma: The influence of voltage pulse duration on reactive High-Power Impulse Magnetron Sputtering deposition of HfO2 films

Svou účast na konferenci beru jednoznačně jako velmi přínosnou a rozhodně mohu tuto akci všem doporučit. Ústav jazykové přípravy dokázal celou konferenci výborně zorganizovat, zajistit příjemnou atmosféru a velmi zajímavé hosty a sponzory ze širokého okruhu firem. Minimálně kvůli pocitu jaké to je prezentovat nějakou vlastní práci před publikem, které je přítomno z vlastního zájmu a tím pádem Vás opravdu důkladně poslouchá, bych tuto zkušenost každému doporučil. Sám jsem se rozhodl účastnit především z důvodu, že s prezentací svých projektů v českém jazyce jsem vcelku spokojen a zajímalo mě, jestli obstojím i s prezentací v jazyce cizím. Protože jsem při studiu využíval angličtinu spíše pasivně, má slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti postupně upadají a proto mi konference přišla jako zajímavá možnost si některé ztracené návyky oživit a tak se i stalo.

Konference probíhala ve velmi přátelské atmosféře, zástupci firem a sponzorů se během přestávky velice ochotně zapojovali do diskuze o všeobecných tématech spojených s jejich obory zaměření i s jejich dotazy ohledně mé prezentace a mého oboru studia. Během samotné prezentace se vám celá porota naprosto věnuje, sleduje vaše prezentační schopnosti, schopnosti upoutat pozornost a zaujmout svým tématem. Pokud budu mluvit za sekci technické angličtiny, zde je velkou výhodou (pro někoho možná nevýhodou), že porotci jsou většinou technicky vzdělaní lidé a proto jejich otázky po skončení prezentace se velice často týkají spíše konkrétních problémů daného tématu než obecných otázek typu: „Proč jste si toto téma vybral?“. Pokud prezentující dokáže odpovědět i na tyto (záludné) otázky, rozhodně mu to přinese body navíc. Nikdo Vás ale nebude trápit!

Rozhodně bych nezatracoval účast na této konferenci z důvodů jako je nejistota ohledně vlastních prezentačních schopností, projevu v cizím jazyce nebo trémy. Přestože podmínky hodnocení jsou podle UJP nastaveny pouze na prezentační schopnosti, myslím, že porotci přihlíželi i k zajímavosti a zpracování tématu prezentace, k jazykové vybavenosti prezentujících, schopnosti pružně reagovat na položené dotazy a k celkovému dojmu z prezentujícího. Což znamená, že ani strojově naučená prezentace nemusí být zárukou úspěchu. Jde především o to působit lidsky, připraveně a nic nepřehánět.  

Konference je podle mě hlavně o získání zkušeností a představy o tom, jaké to je prezentovat pro odbornou porotu, nicméně hodnotné ceny, které získají vítězové i ostatní zúčastnění, jsou rozhodně velmi motivující. Jako ocenění za zisk ceny publika jsem obdržel flash disk a tablet, obojí jako dar od firmy Ricardo a dále jako každý účastník konference jsem si odnesl propagační materiály firmy Bosch a Siemens, přehled anglické gramatiky od nakladatelství Fraus a certifikát o účasti na konferenci.

Všem doporučuji a sám se příští rok přijdu podívat na další zajímavé prezentace.

Michal Tichý

 

Hana Kateřina Radová, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
2014 na ZČU v Plzni, Sekce němčiny
Téma: Bayern

Konference pro mne byla zajímavým a hodnotným zážitkem do budoucího života. Ať už z hlediska samotné přípravy, kdy jsem si vyzkoušela psaní anotace a vytvoření odborné prezentace, tak samotnou účastí na konferenci, kde jsem jako mladší účastník ze střední školy měla možnost vidět jiné prezentace vysokoškoláků. Rozhodně nelituji své účasti, tím spíše, že jsem vyhrála ve své kategorii a získala hodnotné ceny!

Hana Kateřina Radová

 

Patrik-Daniel Vela, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
1. místo v kategorii SŠ, 2014 na ZČU v Plzni, Sekce románských jazyků
Téma: José Artigas

Studenstká konference mně velice překvapila. Možná to bylo tím, že jsem od ní moc ne-čekal a měl o ní málo informací. Poroty, které posuzovaly prezentační a jazykové výkony sou-těžících byly složeny ze zástupců firem, které se nestyděly říci, že přišli hledat nové lidi do svého týmu.
Prezentovaní v mé sekci bylo asi před patnácti lidmi. Z toho bylo pět porotců, šest sou-těžících a čtyři čestní hosté. Prezentování (alespoň pro mně) bylo ze začátku docela těžké, ale ke konci už nervozita opadla a měl jsem obrovskou radost, že jsem do toho šel. Navíc bylo při-pravené chutné občerstvení a ceny za vítězství byly jak hodnotné, tak i finanční.
Jsem moc rád, že jsem se této knference zúčatnil a doufám, že budu mít příležitost účatnit se i dalších ročníků, klidně i v jiném jazyce.

Patrik-Daniel Vela


A. Emmer, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
2014 na ZČU v Plzni, Sekce němčiny
Téma: Viskoelastische Materialien und ihre Nutzung

Kdyz jsem se dozvěděl o studentské konferenci, nejprve jsem váhal, zda bych se měl zúčastnit. Vystupování pred lidmi mi nikdy nebylo moc vlastní a ani profesionální lingvista zrovna nejsem. Presto jsem si říkal, ze zúčastněním neni co ztratit. Naopak, ziskate zkusenost s prezentováním před lidmi, oprášíte si zapomenutá slovíčka, procvičíte si jazyk a mozna za to nakonec něco dostanete, i když treba nevyhrajete. Ale hlavně máte možnost se ukázat před svými potencionálními zaměstnavateli. Ukázat jim, že umíte jazyky a diky tomu, že konference je dobrovolná, take ukázat, že máte zájem delat neco smysluplného navíc. A to se cení především!

S pozdravem,
A. Emmer

 

Martin Juřík, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
Cena sponzora, 2014 na ZČU v Plzni, Sekce technické angličtiny
Téma: Wireless Low-power Thermometer

Konference studentských odborných prací jsem se zprvu nechtěl zúčastnit, protože jsem měl strah vystoupit před odbornou porotou. Mé pocity k této akci byly skutečně velmi negativní. Poté jsem si ale uvědomil, že s tímto stavem budu muset bojovat celý život, tak je lepší naučit se to překonat v době, kdy "o nic nejde" než v době kdy na tom bude závislé mé pokračování studia na VŠ , povolání atd.. Teď zpětně mohu akci jedině doporučit, protože zkušenosti získané mnohonásobně převyšují ten negativní pocit ze stresu, který jsem měl předem. Rozhodně tedy doporučuji všem na tuto akci vyrazit a nabrat co nejvíce zkušeností to jen jde. Pokud by šel na konferenci někdo s vidinou zisku, tak si také přijde na své. Já například dostal externí baterii s 8000 mAh kapacitou a poté spoustu dalších drobnějších cen, peněz atp. Pokud skutečně na konferenci jdete, tak přeji hodně štěstí .

S pozdavem,
Martin Juřík

 

Jana Krucká, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
2. místo 2014 na ZČU v Plzni, Sekce románských jazyků
Téma: Comment enseigner la grammaire?

Dobrý den, určitě ráda využiji této příležitosti říci svůj názor.

Z konference jsem nadšená. Ne, že bych využila bezdrátovou klávesnici a myš, ale celkový dojem z konference byl výborný. Sama za sebe ráda prezentuji, takže mi to nedělalo problém, naopak jsem se moc těšila. Samozřejmě jsem měla před vlastní prezentací žaludek trochu stažený nervozitou, ale stálo to za to. Určitě je to skvělá možnost vyzkoušet si prezentovat před spolustudenty i pororou "na ostro", to se později může hodit , stejně jako kontakty se sponzory, kterým se takto můžeme předvést již při studiu a ne až na přijímacích pohovorech.Krom toho musím ocenit bezvadý catering, a vůbec moc příjemnou atmosféru. Všechno šlo pěkně podle programu, jako "na drátkách". Krom toho bych chtěla vyzdvihnout spolupráci s lektory jednotlivých jazyků. Najednou se z učitelů stali partneři a kouči, kteří se nám snažili ze všech sil pomoct. Jediné co mě mrzí je, že jsem se neúčastnila již dříve. Moc děkuji za tuto možnost a přeji hodně podobně nadšených účastníků do dalších ročníků.

Jana Krucká

 

Alena Wagnerová, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
3. místo 2013 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
Téma: Residual Stresses

Po té, co jsem se dozvěděla o konferenci prezentací, jsem začala váhat, zda se mám účastnit. Jelikož jsem v loňském roce dokončila bakalářské studium, brala jsem svou prezentaci jako přípravu na obhajobu bakalářské práce. Kde jinde než ve škole by se člověk měl naučit prezentovat. Univerzita nám v tomto případě dala možnost mnohem reálnějšího vystoupení, než když prezentujeme před spolužáky. Nakonec jsem se rozhodla, že se zúčastním.


Součástí přípravy na konferenci bylo i zopakování si pravidel prezentování (řeč těla, vhodnost výběru slov atd.). Při samotné konferenci bylo rozhodně zajímavé být v obrovské posluchárně, kde na Vás upřeně zírají studenti, učitelé, profesoři či zástupci reálných firem. Myslím, že v reálném životě se každý vysokoškolák někdy s takovou konferencí setká a možná bude muset vystoupit se svou prací. Jsem ráda, že jsem si prezentování před takovým publikem mohla vyzkoušet. Jelikož nejsem od přírody extrovert, předem jsem věděla, že budu při prezentaci nervózní, ale i to bylo cílem - zvykat si na stres. Pokud člověk takto vystupuje poprvé, je nejistý, protože neví, co ho čeká. Podruhé je to určitě snazší, co teprve potřetí a počtvrté ... Předem jsem věděla, že po skončení prezentace bude prostor pro dotazy poroty, i to byla pro mě výzva. Budu porotě skládající se z rodilých mluvčích přesně rozumět? Budu znát odpověď na jejich otázku? Odpovím v cizím jazyce správně? ... učebnicový nácvik na realitu, který ale sami doma, ani ne internetu nenatrénujete. Dalším přínosem pro mě bylo sledování ostatních prezentujících. Některé chyby si sami na sobě neuvědomíme, dokud nevidíme stejnou chybu na ostatních. U některých kolegů jsem se naopak poučila z jejich přesvědčivého projevu a příjemné formy prezentace a do budoucna od nich budu jistě trochu "opisovat".


Během přestávky za mnou přišel předseda poroty, jistý angličan zastupující společnost CPF. Tento muž se mě okamžitě ptal, co přesně studuji a zda bych neměla zájem začít spolupracovat s jejich společností. Lidé jako on nechodí totiž na takové akce na chlebíčky a kávu, ale chodí sem hledat nové mladé "mozky". Společnostem jde nejen o IQ, ale také o přístup potenciálního zaměstnance. Takový porotce ví, že právě na nepovinné konferenci narazí na člověka, který je ochotný ve svém volném čase dělat něco navíc ... a to se cení!

Po skončení studentských prezentací došlo na vyhlášení, kde si výherci odnesli věcné a hodnotné ceny (knihy, učebnice, poukazy, dokonce i vrtačku nebo deštník), jednotlivé fakulty také finančně ohodnotili práci studentů (zde musím podotknout, že i jako brigáda, přepočítám-li odměnu na hodiny strávené přípravou, byla akce fajn ;-).


Rozhodně všem doporučuji se zúčastnit, částečně se zbavíte strachu z vystupování, oživíte si mrtvou slovní zásobu v cizím jazyce, budete mít možnost odprezentovat světu to, čemu věříte, čím se zabýváte, co vás zajímá


... a při troše štěstí z toho i něco "kápne".
Alena Wagnerová

 

Radim Bílý, Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
2013 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
Téma: Czech Economy in 2014

Konference na univerzitě je celkem zajímavým zpestřením studia. Od začátku jsem byl nadšený z její profesionálnosti a propracovanosti. Samotná konference byl úžasný zážitek. Mít prezentaci před několika hosty, vyučujícími a dalšími studenty bylo něco, co jsem si chtěl vždy vyzkoušet. Pokud bych měl doporučit účast, tak určitě. Já si tu svou účast naprosto užil a více získáte než ztratíte.

S přáním hezkého dne a pozdravem
Radim Bílý

 

Marie Kováříková, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni
2013 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
Téma: Invention of a Moving Picture

Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích považuji za skvělou příležitost zdokonalit svůj veřejný projev a vystupování. Třídění, srozumitelné formulování a předávání informací může být do budoucna cennou dovedností téměř v jakékoli profesi. O to cennější budu-li schopna prezentovat v cizím jazyce. Má angličtina ještě zdaleka není bezchybná, ale i přes to (nebo možná právě proto) jsem se rozhodla Konference zúčastnit. Během přípravy jsem se naučila plynule přecházet z jednoho tématu ke druhému, při tom neztrácet kontakt s divákem. Osvojila jsem si nové užitečné fráze univerzálního charakteru.  

Účast na Konferenci pro mě nebyla právě snadná, měla jsem obrovskou trému. Ale jsem moc ráda, že jsem ji nakonec překonala. Považuji tuto zkušenost za jakousi přípravu na skutečně důležité prezentace svých projektů, které mohou nastat. Mimo jiné se mé téma pro Konferenci téměř shodovalo s otázkou, která mi byla šťastnou náhodou přidělena u státní závěrečné zkoušky. Má příprava se tak zúročila dvojnásobně.

Jedním slovem - doporučuji!
Marie Kováříková

 

Tomáš Hostýnek, Fakulta filozofická ZČU v Plzni
Cena sponzora společnosti Bosch v sekci anglického jazyka
2013 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
Téma: Civilizational Identity and Video Games

Dobrý den!

Svou účast na této konferenci studentských odborných prezentaci bych hodnotil jako velký přínos. Z organizačního hlediska perfektně zvládnuté. Možnost pokusit se přednést závěry vlastního odborného výzkumu porotcům a laické veřejnosti se skutečně nenaskýtá každý den. Právě ono vyvažování odborného a laického představovalo skutečně delikátní záležitost - jak dalece může člověk zajít, aby zachoval snadnou pochopitelnost pro co nejširší publikum, byť komplexně propojenou s mnoha dalšími fenomény? I přes místy lehce patrné inklinace porotců k technicko-praktickým aspektům jednotlivých příspěvků (které jasně převažovaly) spíše než k sociálním, humanitním a politickým vědám mě osobně velmi příjemně potěšil zájem publika i poroty o poměrně netradiční projekty právě z těchto oblastí, přestože výsledková listina patřila takřka bezvýhradně technikům/ekonomům. Nakonec tedy nikdo z přítomných neprojevil další iniciativu ohledně mého projektu, nicméně kvalitní vrtačka firmy Bosch se u mě doma vskutku vyjímá!

Již se velmi těším na příští ročník a na další poměření sil a akademických projektů!

S pozdravem,
Tomáš Hostýnek

 

Bc. Richard Hynek, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
2. místo 2013 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
Téma: Design of Carbon Linkage for Full-suspesion Bikes

Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích je výbornou akcí z několika hledisek. Zaprvé mají studenti možnost si naprosto nezávazně vyzkoušet prezentaci sebe a své práce před plným přednáškovým sálem. Je to skvělý trénink ať na závěrečné státnicové obhajoby, nebo do budoucí praxe. Organizátoři nám během příprav nabídli pomoc s "odladěním" naší prezentace věcnými připomínkami ohledně jazyka a způsobu prezentace, což bylo milé a účinné.

Další užitečnou věcí je, že porota, jež pečlivě sleduje a hodnotí každého účastníka, je složena také ze zástupců firem. Ti mají možnost si vás otestovat případnými dotazy a pokud se zalíbíte, možná vás rovnou vyzvou k návštěvě jejich podniku. Firemní zástupci ale nesedí pouze v porotě, takže je dobré dát se s nimi do řeči i během několika přestávek a získat tak cenné kontakty.

Den je poté zakončen vyhlášením výsledků všech kategorií a předáváním hodnotných cen. Účast na této konferenci mohu každému rozhodně doporučit.

S pozdravem,
Richard Hynek

 

Jan Škach, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
1. místo 2012 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
Téma: Constrained Position Estimation Using Satellite Systems

O Konferenci studentských odborných prezentací jsem slyšel už během mého bakalářského studia. Jedná se o událost, kde si každý student Západočeské univerzity (ZČU) může vyzkoušet svoje možnosti prezentace veřejnosti a poučit se z případných nedostatků. Na rozdíl od běžné prezentace seminárních prací představuje student svoji odbornou práci či projekt v místnosti se zkušenou porotou a studenty z různých fakult. Porota je složená ze zástupců firem i vysokoškolských učitelů a ke konci referátu pokládá záludné otázky, na které se student nesmí bát odpovědět. Celé odpoledne prezentací je zakončené vyhlášením výsledků různých jazykových kategorií a udílení hodnotných cen.

Motivací přihlášky do soutěže pro mě jako studenta kybernetiky na Fakultě aplikovaných věd byla příležitost vylepšit si svoje prezentační dovednosti, získat nové jazykové znalosti týkající se tématu diplomové práce určování polohy objektu na omezené trajektorii pomocí GPS a především pokusit se o co nejlepší výsledek. Už od zaslání přihlášky bylo jasné, že úspěšná prezentace spočívá v důsledné přípravě. Nejprve jsem shlédnul na internetu různá videa související s náplní Konference a s využitím svých zkušeností jsem vytvořil přiměřeně dlouhou a srozumitelnou prezentaci pro širokou veřejnost. Sepsání doprovodné řeči a její procvičování mi zabralo nejeden večer. Z důvodu vysokého počtu účastníků anglické části, do které jsem byl přihlášený, se uskutečnilo výběrové kolo, ze kterého vzešlo deset postupujících. Předběžná prezentace a postřehy komise mi dodaly sebedůvěru a možnost vylepšit obsah referátu. Zároveň se mi stejně jako ostatním studentům naskytla příležitost další konzultace s lektory angličtiny z Ústavu jazykové přípravy. Samotný den Konference zahajovalo úvodní slovo prorektora ZČU a ředitelky UJP. Následovalo představení sponzorských firem a rozdělení do tří jazykových kategorií a samotné prezentace. Nervozita rostla exponenciálně s časem, to mně však dodávalo sebedůvěru, protože jsem věděl, že jsem připravený. Na rozdíl od ostatních jsem prezentoval v odlehčeném stylu a pohled na porotu a ostatní publikum naznačoval, že to byl výtečný krok. Porota si vždy zapamatuje někoho, kdo se zápalem a nadšením představuje svojí odbornou práci. Nejdůležitějším je být sám sebou, ukázat zájem o prezentované téma a být důkladně připraven, i na případné otázky. Jazykové znalosti jsou až na druhém místě.

Každý účastník prezentace si odnesl alespoň zkušenosti a ponaučení z prezentace a dále certifikát Ústavu jazykové přípravy. Hladoví studenti se mohli nasytit z bohatého občerstvení, které bylo po celou dobu prezentace připraveno. Jako vítěz kategorie anglického jazyka hodnocené odbornou porotou a vítěz ceny diváků jsem si odnesl zajímavé finanční stipendium, poukaz na anglické zkoušky British Council a další předměty. Každému studentovi velmi doporučuji účast na příští Konferenci prezentací, protože se opravdu není čeho bát a co ztratit.

 

Klára Bejčková, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
2.místo 2012 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
Téma: Design of Drive for Industrial Filtration Units

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni pořádal dne 9. 11. 2012 již tradičně soutěžní Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Studenti ze všech fakult představili ve svých odborných prezentacích témata související se studovaným oborem. Konference studentům umožnila posoudit a porovnat mezi sebou své komunikační dovednosti a schopnost prezentace svých znalostí v anglickém, německém a ruském jazyce. Konference byla zahájena Doc. PaedDr. Jaroslavem Dokoupilem, Ph.D., prorektorem Západočeské univerzity. Dále měli krátké prezentace nebo proslovy personalisté nebo jiní zástupci jednotlivých sponzorských firem. Poté následovala hlavní část – samotné studentské odborné prezentace.

Většina prezentujících v sekci anglického jazyka byli studenti technických oborů – elektrotechniky nebo informační technologie, nechyběli však ani zástupci fakulty strojní, právnické a ústavu umění a designu. Slyšeli jsme zajímavé prezentace z oblasti elektrických pohonů, elektroniky, informatiky nebo průmyslového designu. Studentské prezentace a následné diskuze na představené téma byly hodnoceny odbornými porotami s mezinárodním zastoupením, ve kterých vedle významných vědců Západočeské univerzity zasedli zástupci organizace British Council a Velvyslanectví Ruské federace a dále také zástupci sponzorských firem, mezi které patří COMTES FHT, a.s., CZECH PRECISION FORGE, a.s., Robert Bosch, s.r.o., BOHEMIA SEKT, s.r.o., Nakladatelství Fraus, a.s., nakladatelství Oxford University Press a Obreta, s.r.o.

Nejlepší studenti byli ohodnoceni stipendiem a hodnotnými cenami Ústavu jazykové přípravy, mezi nimiž se objevily odborné knihy i beletrie nebo flash disky. V sekci anglického jazyka obdrželi studenti zajímavé a užitečné publikace Oxfordského nakladatelství, věnující se gramatice, frázovým slovesům nebo idiomům. Mezi cenami od sponzorských firem se objevila například poukázka k nákupu publikací nakladatelství Fraus, výborné francouzské víno od firmy Bosch a spousta dalších drobností.

Přínosem byla nejen samotná oficiální část, během které probíhaly studentské prezentace, ale paradoxně i přestávka, během které měli studenti kromě možnosti občerstvení také příležitost k rozhovoru s reprezentanty jednotlivých firem a získat cenné kontakty. Tímto způsobem se prostřednictvím konference se podařilo zrealizovat propojení jazykové výuky s podnikovou praxí.

Panem Henry Danzinger, obchodní ředitel firmy Czech Precision Forge, zdůraznil, že není důležité jen plynně odprezentovat svoji práci nebo výrobek, ale hlavně rozumět odborné podstatě daného problému a umět odpovědět a reagovat na dotazy.

Firma Bosch, podobně jako většina zahraničních i tuzemských firem, vyžaduje perfektní znalost cizích jazyků. Účastí na konferenci studentských odborných prezentací, získávají studenti výhodu oproti svým konkurentům na trhu práce. Přítomným personalistům předvedou nejen svoji jazykovou vybavenost, ale i znalosti ze svého oboru studia. Otevírají se jim takto dveře k další spolupráci s danými firmami, ať už se jedná o pracovní poměr, stáž, brigádu nebo odborné vedení diplomové práce.

Ať už se student v soutěži umístil nebo ne, určitě získal cenné zkušenosti z oblasti prezentování a poučil se z prezentací svých spolužáků. Vítězové byli za svoji snahu odměněni zajímavými cenami. Pro studenty posledních ročníků, mezi něž patřím i já, byly navíc velkou odměnou získané kontakty a možnost uplatnění v některé ze zastoupených firem.

 

Vojtěch Skřivan, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
2.místo 2011 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
2.místo 2011 v Českých Budějovicích, sekce angličtiny, mezinárodní kolo
Téma: SecuriFire Fire Security System

Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích

Už po páté se v listopadu loňského roku uskutečnila konference studentských odporných prezentací. Studenti prezentovali celkem ve třech jazycích a to v angličtině, němčině a ruštině. Prezentace na témata z nejrůznějších oblastí jsou hodnoceny komisí často zastoupenou rodilými mluvčími. Cílem a hlavním přínosem této prezentace je možnost vyzkoušet si mluvit před širokým obecenstvem složeným z lidí různých oborů a profesí. Bez pochyby není úspěch prezentace zajištěn pouze výběrem zajímavého tématu, ale především schopností vybrané téma vhodně prezentovat tak, aby si mluvčí udržel pozornost obecenstva, působil jistě a důvěryhodně, aby prezentaci rozuměli i ti, kteří se v daném oboru nepohybují atd. Konference studentských odborných prezentací tedy nabízí možnost projít si touto zkušeností a alespoň částečně se připravit na to, co většinu z nás v budoucnosti bezpochyby čeká. I pokud nepatříte mezi prezentující je velmi zajímavé se konference zúčastnit jako posluchač a divák.

 

Barbora Šrámková, Fakulta strojní ZČU v Plzni
1.místo 2011 na ZČU v Plzni, Sekce angličtiny
2.místo 2011 v Českých Budějovicích, Sekce angličtiny, mezinárodní kolo
Téma: Popularization of Technical Sciences
Moderátorka anglické sekce 2012

V minulém akademickém roce jsem se zúčastnila Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Před porotou a diváky jsem v anglickém jazyce prezentovala svoji práci na téma popularizace technických oborů. Jsem studentkou fakulty strojní a zaujala mě možnost podělit se s publikem o mé zkušenosti s tím, jak Západočeská univerzita v Plzni popularizuje vědu a techniku. Připravila jsem si tedy prezentaci o aktuálním nedostatku technicky vzdělaných lidí na trhu práce v České republice. Zabývala jsem se tím, jaké jsou možné příčiny této situace, a pokusila jsem se navrhnout několik zlepšení. Jako příklad jsem uvedla akce a centra, které ZČU organizuje či podporuje – např. Dny vědy a techniky v Plzni, Techmania Science Center a další.

S touto prezentací jsem v sekci anglického jazyka zvítězila a postoupila tak na Mezinárodní konferenci pořádanou Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Získala jsem tak cenné zkušenosti s vystupováním před publikem, s obhajováním svého stanoviska v diskuzích, s přípravou vizuálního doprovodu prezentace a v neposlední řadě jsem se zdokonalila v komunikaci v anglickém jazyce. Ústav jazykové přípravy, který plzeňskou konferenci pořádá, zve porotce a hosty z různých oblastí a dokonce i rodilé mluvčí. Díky tomu jsem měla možnost navázat kontakt s mnoha zajímavými odborníky z praxe. Někteří účastníci konference tak byli přímo na místě osloveni zástupci z podniků a obdrželi nabídku k navázání spolupráce ve formě stáže.

Je již tradicí, že vítězi předchozího ročníku připadá milá povinnost moderovat příští konferenci, a tak jsem se mohla i v letošním akademickém roce zúčastnit této zajímavé soutěže – nyní na straně pořadatelů. Tak jako každý rok byly předneseny různorodé prezentace z technických, humanitní ch i uměleckých oborů. Všichni účastníci byli odměněni hodnotnými cenami od pořadatelů a sponzorů. Díky rozmanitosti témat a kvalitě prezentací byla konference i divácky zajímavou akcí, proto se už těším na její další ročník, kde bych si ráda poslechla i práce studentů v sekci německého jazyka.

 

Jan Schvarz, Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
1. místo 2012 na ZČU v Plzni, Sekce němčiny
Téma: Halbleiterbauelemente

Dojmy z konference odborných prezentací

O konferenci odborných prezentací jsem se dozvěděl od vyučující německé konverzace Nicole Megger, na jejíž popud jsem se do soutěže přihlásil. Po vyplnění online přihlášky jsem si připravil prezentaci na odborné téma ze svého studovaného oboru a vyrazil na konferenci, která se konala na FST v Plzni na Borech.

Před vstupy do hlavních prezentačních sálů na účastníky konference čekaly příjemné organizátorky soutěže s potřebnými informacemi a švédské stoly s občerstvením, což některé prezentující alespoň na chvíli zbavilo nervozity. Soutěž probíhala dle časového harmonogramu, který vymezoval každému prezentujícímu určitý čas na prezentaci své práce a diskusi s odbornou porotou sestávající se ze zástupců firem a představitelů ÚJP za jednotlivé sekce cizích jazyků. Na konci konference se všichni účastníci za jednotlivé sekce sešli v jedné přednáškové síni, kde se vyhlašovaly výsledky a předávaly ceny vítězům.

Účastí v této soutěži jsem si otestoval nejen svojí jazykovou vybavenost a schopnost prezentovat před publikem v cizí řeči, ale především jsem měl možnost vyzkoušet si pocit postavit se před různorodé obecenstvo a pokusit se předat pochopitelnou formou něco ze svého studovaného oboru plného technických informací a zároveň zaujmout komisi, což není vůbec jednoduché, jak jsem se přesvědčil. Samozřejmě jsem byl jako všichni prezentující nervózní postavit se před odbornou porotu, nicméně se mi podařilo trému při své prezentaci odhodit a porotu zaujmout svými jazykovými i prezentačními schopnostmi natolik, abych soutěž v sekci německý jazyk vyhrál.

Myslím si, že účast v soutěži odborných prezentací pro mě bylo zajímavým zpestřením studia na ZČU a také jakýmsi hnacím motorem, díky kterému se studiu německého jazyka věnuji nepovinně i nadále vedle studia elektrotechniky. Věřím, že znalost tohoto jazyka na solidní úrovni bude v mém budoucím profesním životě velkým přínosem a má účast v této soutěži k tomu rozhodně přispěla.

 

Václav Dlouhý, Fakulta právnická ZČU v Plzni
2. místo 2012 na ZČU v Plzni, Sekce němčiny
Téma: Die Restschuldbefreiung in der Tschechischen Republik

Dne 9.11. 2012 proběhla na Západočeské univerzitě již 5. Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích, a to jazyce anglickém, německém a ruském.

Z mého pohledu, jako studenta - aktivního účastníka, si cením této konference z několika důvodů. Jednak oceňuji snahu univerzity o podporu propojení akademického života s praxí. V odborných porotách hodnotících prezentace studentů zasedli jak osobnosti ZČU, tak zástupci subjektů podnikatelské sféry, a jiných organizací, tuzemských i zahraničních.

Dále si cením poskytnutí možnosti a podpory studentům projevit svou tvůrčí činnost, zájem o studium, a to vše věcně a výstižně prezentovat za použití odborného cizího jazyka a následné diskuze s porotou. Upřímně tedy musím říci, že přípravou a účastí na konferenci jsem rozhodně čas nemarnil. Možnost procvičení si prezentačních schopností, komunikace v cizím jazyce, rozšíření si obzorů a slovní zásoby i o jiné obory je dobrou zkušeností. Příjemná a kultivovaná atmosféra, velmi dobře zvládnutá organizace a pozornosti pro každého účastníka, tento pocit ještě umocňují.

 

Vendula Kroutilová, Fakulta právnická ZČU v Plzni
2.místo 2012 na ZČU v Plzni, Sekce ruštiny
Téma: Принудительное изъятие имущества

Milí čtenáři,

v nově otevřeném Ruském centru v areálu ZČU na Borech se každý týden konají zajímavé akce od promítání filmů, přes setkání českých a ruských studentů až po různé soutěže a konference. Jednou z nich byla i Konference prezentací studentských odborných prací v cizím jazyce, která se konal v listopadu 2012. Patnácti minutové prezentace studentů různých fakult byly vskutku zajímavé a velmi odborně propracované. Motivací k přípravě a následné obhajobě naší prezentace před komisí nám jistě byly hodnotné ceny, ale také reprezentace fakulty a možnost získat nabídku zajímavých pracovních pozic od sponzorů této akce. Komise byla složena z odborníků-rusistů z FPE, dále ze zástupců Ruského velvyslanectví v Praze a představitelů partnerských firem v regionu.

Mimořádné stipendium a upomínkové předměty pro první tři místa bylo pouhým příkladem toho, co vše jsme za umístění se na stupni vítězů obdrželi. Nechybělo ani bohaté občerstvení zajištěné sponzory této události. A že se naše chuťové pohárky opravdu poměli - v nabídce byly jak slané, tak i sladké pochoutky, ovoce, teplé i studené nápoje po celou dobu soutěže, což bylo velmi příjemné.

Porota i naše milé vyučující nám ochotně poradili s přípravou a kontrolou prezentace a díky tomu, že jsme byli dobře připravení, se pak celá soutěž nesla v klidném a přátelském duchu. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla konference zúčastnit, získat nové znalosti a dovednosti, vyzkoušet si projev v cizím jazyce před publikem a v neposlední řadě se i umístit na krásném druhém místě.

 

Pavlína Kováčová, Fakulta právnická ZČU v Plzni
2012 na ZČU v Plzni, Sekce ruštiny
Téma: Свод законов Киевской Руси – Русская правда

KONFERENCE STUDENTSKÝCH PREZENTACÍ V RUŠTINĚ

9. listopadu 2012, proběhla na půdě naší „alma mater“, Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Konference byla pořádána Ústavem jazykové přípravy ZČU v Plzni. Já jako studentka 5. ročníku právnické fakulty jsem se účastnila v sekci ruského jazyka.

Kurzy ruského jazyka jsem na Ústavu jazykové přípravy navštěvovala již od druhého ročníku svého studia. Kurzy byly vedeny velice přátelským a vstřícným přístupem a velmi mi pomohly prohloubit mou znalost ruštiny. V rámci těchto kurzů jsem také měla možnost připravit se, a také úspěšně složit jazykovou zkoušku TELC a získat certifikát, platný ve všech státech Evropské unie.

V zimním semestru akademického roku 2012/13 jsem se zapsala do kurzů ruské konverzace a v rámci těchto kurzů jsme se všichni připravovali na výše zmíněnou konferenci. Já osobně jsem se podobné akce zúčastnila poprvé a přednášela jsem svůj odborný příspěvek v ruštině. Byla to pro mě osobně velká zkušenost. Ruská sekce konference probíhala v krásném prostředí nového Ruského centra při ZČU, které vzniklo díky usilovné práci pracovníků oddělení slovanských jazyků UJP. Ruská část konference proběhla, stejně jako veškeré kurzy a akce pořádané v rámci oddělení slovanských jazyků v přátelském, milém a veselém duchu. I když všichni zúčastnění samozřejmě nemohli zaujmout první místa, byla vytvořena taková příjemná atmosféra, že jsme se my všichni účastníci, nejenom nestrachovali a neměli trému, ale troufám si tvrdit, že jsem se upřímně řečeno skvěle bavili. Na výsledcích a oceněních celkově až tolik nezáleželo, protože jsme se všichni nejenom dobře pobavili, ale také jsem díky této akci získala i pár nových známých a přátel.

Bohužel příští rok, už asi nebudu mít možnost se této konference účastnit, ale Vás všechny, kteří tuto možnost mít budete, vyzývám nejenom k účasti v dalším ročníku Konference studentských prezentací, ale hlavně ke studiu ruštiny v rámci nového Ruského centra. Všem pracovníkům, především za laskavé vedení Mgr. Vlastě Klausové a neutuchající elán Mgr.Varvaře Golovatině, CSc., patří můj osobní a upřímný dík za báječnou atmosféru, kterou bylo prostoupeno celé mé studiem ruského jazyka v kurzech na UJP.

Patička