Přejít k obsahu

Zpráva o 7. ročníku Konference studentských odborných prezentací

18.11. 2014 se konal 7. ročník soutěžní Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích, pořádaný Ústavem jazykové přípravy v areálu ZČU na Borech, tentokrát ve spolupráci se středními školami Plzeňského regionu.

Zájemci z řad studentů všech fakult ZČU a středních škol se utkali prostřednictvím svých odborných prezentací. Každý účastník následně dostal související otázky od několikačlenné poroty. Přihlášení studenti mezi sebou porovnali nejen získané prezentační, ale i komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, románských jazycích a češtině pro cizince. Díky vysokému počtu zájemců se vysokoškolská sekce angličtiny letos konala ve dvou kategoriích: humanitní a technické.

Studentské prezentace a následné diskuze na prezentované téma byly hodnoceny porotami s mezinárodním zastoupením, ve kterých vedle významných vědců naší univerzity, jako např. Prof. Ing. Jiřího Koženého CSc., zasedli i někteří zástupci sponzorských subjektů, mezi které patří např. město Plzeň, organizace British Council,  Velvyslanectví Spojených států amerických, Velvyslanectví Ruské federace, nakladatelství Fraus a Oxford University Press, společnosti Comtes FHT, Czech Precision Forge, Bohemia Sekt,  Robert Bosch, Siemens, MBtech, Elektronický zkušební ústav,  Kovosvit MAS, Ricardo, Kermi, Škoda JS a FDU Ladislava Sutnara. Na konferenci byly jako vždy pozvány významné osobnosti univerzity ze všech fakult.

Prostřednictvím konference se každoročně daří realizovat propojení jazykové výuky na univerzitě s podnikovou a vědeckou praxí. Vysokoškolští studenti předvedli přítomným zástupcům firem nejen jazykovou vybavenost, ale i svůj obor studia. Firmy vyjádřily zájem o spolupráci jak svými vlastními vstupy v úvodu konference, ve kterých studentům nabídly stáže, brigády a odborné vedení bakalářských a diplomových prací, tak předáním hodnotných cen.

Na základě rozhodnutí porotců místa vítězů ve vysokoškolské sekci v technické angličtině obsadili Jan Hentschel (FEL), Petr Lupáč (FEL), Milan Pichlík (FEL), v humanitní Barbora Lesáková (FF), Václav Dlouhý (FPR), David Odložil (FPR), o první tři místa v němčině se podělili Bc. Adéla Kašparová (FST), Karel Kolář (FPR), Bc. Martin Toman (FAV), první tři místa v ruštině vyhráli Miloš Privulović (FAV), Natálie Harmašová (FF), Zuzana Bicanová (FPR), první tři místa v češtině pro cizince získali Tatiana Molokova (FST), Vitali Dziamidau (FST), Mgr. Aleksandra Tobiasz (FF) a na stupních vítězů v románských jazycích stanuli Bc. Vojtěch Skřivan (FEL), Bc. Jana Krucká (FPR), Bc. Pavel Mlnářík (FEK).

Ve středoškolské sekci se umístili studenti následovně: němčina Hana Kateřina Radová (GLP), Kristýna Kozová (GLP), ruština Michaela Pihrtová (GLP), Jan Hronek (GLP) a románské jazyky Patrik-Daniel Vela (GLP) a Tereza Adamcová (Církevní gymnázium).

Letos byly uděleny i dvě speciální Ceny sponzora. Jednu Získal Martin Juřík (FEL) a druhou Bc. Michal Tichý (FAV), oba za prezentace v angličtině.

Výstupem konference je sborník příspěvků všech účastníků ve formě CD, každý účastník se tedy stal autorem oficiálně publikovaného článku.

Blahopřejeme vítězům a všem zúčastněným studentům za výborné výkony a děkujeme těm, kteří přišli své spolužáky podpořit a vytvořit pozitivní atmosféru.

Mgr. Eva Adamcová
adamcova@ujp.zcu.cz
Koordinátor konference

Patička