Přejít k obsahu

Čeština pro cizince

Brožura anglicky

Brožura rusky

Hledáte intenzivní výuku češtiny pro sebe nebo pro kamaráda ze zahraničí, který chce studovat na ZČU? Nebo rychlokurz pro zahraniční zaměstnance? Či půlroční kurz pro příbuzné ze zahraničí?

Pro všechny zájemce o studium češtiny nabízí Ústav jazykové přípravy kurzy českého jazyka pro cizince. Vybrat si můžete z následujících typů:

Tento kurz je určen zahraničním zájemcům o bakalářské, magisterské či doktorské studium na Západočeské univerzitě či jiné české vysoké škole, kteří se chtějí dobře naučit česky, aby po kurzu mohli studovat v češtině.

Výuka češtiny probíhá v obou kurzech od září do června, 25 vyučovacích hodin týdně v 1. pololetí a 20 hodin týdně v 2. pololetí. Po osvojení základů češtiny přibyde výuka odborných předmětů podle specializace studenta v celkovém rozsahu 150 hodin. Tak se student dobře připraví na přijímací zkoušky a na následné studium vybraného studijního porgramu.

Nabízíme dva druhy odborné přípravy:

Příprava na technické obory studia, tj. na Fakultu aplikovaných věd, Fakultu elektrotechnickou (Elektrotechnika a informatika B2612 a Aplikovaná elektrotechnika B2644) a Fakultu strojní (studijní program Strojní inženýrství B2301, N2301, P2301, Strojírenství B2341)

Příprava na ekonomické obory studia, tj. na Fakultu ekonomickou (studijní program Ekonomika a management B6208, N6208) Jazyková část kurzu je ukončena závěrečnou zkouškou a absolvent obdrží certifikát osvědčující dosaženou úroveň češtiny.
Cena kurzu: 4200 EUR

Na základě přihlášení do Přípravného kurzu lze žádat o dlouhodobé vízum za účelem studia, což je důležité pro zájemce o následné studium na ZČU či jiné vysoké škole.

Přihlášky na kurz od září 2016 je nutno podat do 10. 6. 2016, jedná-li se o uchazeče žádající o víza, resp. do 15. 7. 2016 pro studenty z Evropské unie. V případě zájmů o zapsání do kurzu vyplňte prosím Elektronickou přihlášku. Následně Vám potvrdíme účast na kurzu a v případě zájmu i ubytování a obdržíte instrukce k platbě. Po zaplacení kurzu posíláme smlouvu včetně potvrzení o přijetí do kurzu a elektronické potvrzení o ubytování. A vy již můžete podat žádost o dlouhodobé vízum na zastupitelském úřadě ČR.


    Výuku zajišťují kvalifikovaní pedagogové s univerzitní praxí.

    Patička