Hero banner RC

ruské centrum

Jsme vzdělávací a kulturní centrum, jehož hlavním posláním je výuka ruského jazyka a seznamování s ruskou kulturou a tradicemi.
ruskecentrum.zcu.cz

Ruské centrum

Jsme vzdělávací a kulturní centrum podporované nadací Ruský svět (Фонд «Русский мир»). Organizujeme zájmové jazykové, vědecké, umělecké akce a setkání.

Pro studenty ZČU, ale i pro žáky ZŠ, studenty SŠ a širokou veřejnost nabízíme zdarma celou škálu možností, jak se seznamovat s ruským jazykem a ruskou kulturou.

Jsou to kurzy ruštiny, přednášky, semináře, besedy, výstavy.

Pravidelně organizujeme konverzační a filmový klub.

Všem zájemcům poradíme v oblasti studia na ruských vysokých školách, získávání stipendií a účasti na stážích či jazykových školách v Rusku.

V Ruském centru máte možnost přístupu k bohaté knihovně, videotéce, TV s ruskými kanály, ruským internetovým databázím.