Přejít k obsahu

O UJP

Kvalitní znalost cizího jazyka se stala nezbytnou podmínkou uplatnění na současném značně dynamickém a náročném trhu práce.

Ústav jazykové přípravy (UJP) je univerzitním pracovištěm zajišťujícím jazykovou výuku studentů ZČU. Spolupracujeme s profesními organizacemi v Evropě a začleňujeme se do komunikace o budoucnosti jazykového vzdělávání v Evropě a standardizaci jazykových zkoušek. Zapojujeme se do projektů zaměřených na zkvalitňování jazykového vzdělávání. UJP rozvíjí činnost v mezinárodních projektech např. ELTACS, PELLIC, DeafPort.

UJP poskytuje výuku těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, čeština pro cizince a latina. Studenti ZČU mohou studovat obecné jazyky nebo jazyky zaměřené na profesní a odbornou komunikaci. Obvykle se jedná o povinně-volitelné nebo volitelné předměty.

V souladu s Dlouhodobým záměrem ZČU usiluje UJP o zvýšení jazykových kompetencí absolventů, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost na evropském pracovním trhu.

Patička