Přejít k obsahu

Služby

Ústav jazykové přípravy poskytuje překladatelské služby součástem ZČU a vnějším subjektům dle aktuální kapacity. Texty musí být vždy dodánu v editovatelném formátu, ideálně word. Standardní doba vyhotovení překladu je 2 týdny při rozsahu max. 20 ns.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku:  

Mgr. Tereza Siegelová
siegelov@ujp.zcu.cz
721 011 322

Ceník překladů a korektur:

 

1. Překlady

a) Překlad z češtiny do cizího jazyka

Rozpětí cen:
Obecný jazyk : od 450 Kč/NS
Odborný jazyk: od 500 Kč/NS

b) Překlad z cizího jazyka do češtiny

Rozpětí cen:
Obecný text: od 350 Kč/NS
Odborný text: od 400 Kč/NS

2. Poplatky za korektury cizojazyčných textů (rodilý mluvčí)

obecný text: 100 Kč/NS
odborný text: 150 Kč/NS

Poznámka: Text by měl být poslán ve formátu, který umožňuje efektivní korekturu:

okraje 2,5 – 3 cm na všech stranách

řádkování 1,5 – 2

3. Korektury v českém jazyce

Cena korektury textu v češtině od 80,- Kč za normostranu.

Všechny ceny jsou smluvní v závislosti na naléhavosti, délce a odbornosti textu.

4. Jazyková pomoc s přípravou prezentace

300 – 350 Kč/vyučovací hodina

5. Audit jazykových dovedností zaměstnanců

Formou písemného testu na pracovišti nebo v prostorách ZČU.
Cena je 650 Kč za osobu ve skupině do 10 osob. Při větších skupinách je cena dohodou.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro interní součásti ZČU viz norma 65R/2011.

Patička