Přejít k obsahu

Přehled kurzů angličtiny

ZkratkaNázevSemestr
UJP/AWM Americká kultura a jazyk ve filmu Zimní Letní
UJP/AC2 Anglická konverzace 2 Letní
UJP/AC Anglická konverzace pro pokročilé Zimní Letní
UJP/AST3 Anglický jazyk pro Fakultu strojní 3 Zimní
UJP/AST4 Anglický jazyk pro Fakultu strojní 4 Letní
UJP/AST5 Anglický jazyk pro Fakultu strojní 5 Zimní
UJP/AST6 Anglický jazyk pro Fakultu strojní 6 Letní
UJP/A1 Angličtina 1 Zimní
UJP/A2 Angličtina 2 Letní
UJP/A3 Angličtina 3 Zimní
UJP/AEL3 Angličtina 3 pro Fakultu elektrotech. Zimní
UJP/A4 Angličtina 4 Letní
UJP/AEL4 Angličtina 4 pro Fakultu elektrotech. Zimní Letní
UJP/A5 Angličtina 5 Zimní
UJP/AEL5 Angličtina 5 pro Fakultu elektrotech. Zimní
UJP/AEL5X Angličtina 5X pro Fakultu elektrotech. Zimní
UJP/A6 Angličtina 6 Letní
UJP/AEL6 Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech. Zimní Letní
UJP/A7 Angličtina 7 Zimní
UJP/A8 Angličtina 8 Letní
UJP/AA Angličtina A Zimní Letní
UJP/A1X Angličtina A1 Zimní
UJP/A2X Angličtina A2 Letní
UJP/AB3 Angličtina B3 Zimní
UJP/AB4 Angličtina B4 Letní
UJP/AB5 Angličtina B5 Zimní
UJP/AZ1 Angličtina pro Fakultu zdrav. studií 1 Zimní
UJP/AZ2 Angličtina pro Fakultu zdrav. studií 2 Letní
UJP/AZ3 Angličtina pro Fakultu zdrav. studií 3 Zimní
UJP/AZ4 Angličtina pro Fakultu zdrav. studií 4 Letní
UJP/AZ4C Angličtina pro Fakultu zdrav. studií 4C Letní
UJP/AD Angličtina pro doktorské studium Zimní Letní
UJP/TA Angličtina pro technické účely Zimní Letní
UJP/9TA Angličtina pro technické účely Zimní Letní
UJP/AT2 Angličtina pro techniky 2 Letní
UJP/AT3 Angličtina pro techniky 3 Zimní
UJP/AT4 Angličtina pro techniky 4 Letní
UJP/AT5 Angličtina pro techniky 5 Zimní
UJP/AT6 Angličtina pro techniky 6 Letní
UJP/AT1 Angličtina pro techniky 1 Zimní
UJP/AU1 Angličtina pro umělce 1 Zimní
UJP/AU2 Angličtina pro umělce 2 Letní
UJP/AU3 Angličtina pro umělce 3 Zimní
UJP/AU4 Angličtina pro umělce 4 Letní
UJP/AU5 Angličtina pro umělce 5 Zimní
UJP/AU6 Angličtina pro umělce 6 Letní
UJP/9APZ1 Angličtina pro začátečníky 1 Zimní Letní
UJP/9APZ2 Angličtina pro začátečníky 2 Zimní Letní
UJP/AI Angličtina přes Internet Zimní Letní
UJP/MME1 Angličtina v masmédiích 1 Zimní Letní
UJP/MME2 Angličtina v masmédiích 2 Zimní Letní
UJP/AF Angličtina ve firmě Zimní Letní
UJP/APS1 Angličtiny pro sestry 1 Zimní
UJP/APS2 Angličtiny pro sestry 2 Letní
UJP/AP1 Odborná angličtina pro právníky 1 Zimní
UJP/AP2 Odborná angličtina pro právníky 2 Letní
UJP/CTA1 Čtení 1 Zimní Letní
UJP/CTA2 Čtení 2 Zimní Letní
UJP/AC5B Hospodářská angličtina 1 Zimní Letní
UJP/AC6B Hospodářská angličtina 2 Zimní Letní
UJP/AC7B Hospodářská angličtina 3 Zimní Letní
UJP/AC8B Hospodářská angličtina 4 Zimní Letní
UJP/EBC Angličtina v obchodní komunikaci Zimní Letní
UJP/EFT Angličtina po cestovní ruch Zimní Letní
UJP/EFB Angličtina pro finance a bankovnictví Zimní Letní
UJP/EBCS Kulturní odlišnosti v obchodním kontextu Zimní Letní

Patička