Přejít k obsahu

Plzeňské rozhovory II

Nové technologie a společnost

Zveme Vás ve čtvrtek 21. května 2015 od 9 hod. do Techmania Science Center, kde proběhnou ve spolupráci Velvyslanectví USA a Západočeské univerzity v Plzni „Plzeňské rozhovory II.“ Jedná se o pokračování tradice, která vznikla v Plzni v roce 1997, roku 2006 však byla přerušena. Předchozí řada Rozhovorů se vedla vždy na určité téma, letos se budeme zabývat fenoménem Nových technologií. Chceme vystoupeními významných odborníků v různých oborech poukázat na zásadní vliv nových technologií na společnost. Oslovili jsme proto přední odborníky ve vzdělávání,  gender problematice, v oboru nových materiálů, v dopravě a informačních technologiích, kteří nás uvedou do tématu, poté bude následovat diskuse. V závěru pak proběhne panelová diskuse se všemi přednášejícími.

Místo konání: Techmania Science Center, U Planetária 1, Plzeň 301 00, www.techmania.cz

 

Program

8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:30

Zahájení

9:30 – 10:30

Nové technologie a vzdělávání: Markéta Matějíčková (Khan Academy)

10:30 – 11:30

Nové technologie a ženy: Tamar Newberger (USA), Jana Varnušková (ZČU), Markéta Kristová (Velvyslanectví USA)

11:30 – 13:00

Přestávka na oběd, Elektromobil: prohlídka unikátního vozidla, prohlídka Techmania Science Center

13:00 – 14:00

Nové technologie a materiály: Petr Zeman (ZČU)

14:00 – 15:00

Nové technologie a doprava: Josef Formánek (ZČU)

15:00 – 15:15

Přestávka na kávu

15:15 – 16:15

Nové technologie a informační technologie: Josef Psutka (ZČU)

16:15  – 16:30

Panelová diskuse

16:30  – 17:00

Závěr: Josef Průša (ZČU)

Patička