Přejít k obsahu

UJP studentům FDU nabízí

1. povinně volitelné kurzy profesně zaměřeného jazyka

  • Profesní angličtina pro Fakultu umění a designu

    • UJP/AU4 (bakalářský stupeň studia) s časovou dotací 2 x 90min/týden
    • UJP/AU6 (magisterský stupeň studia) s časovou dotací 2 x 90min/týden

2. volitelné kurzy profesně zaměřené přípravné ke splnění povinně volitelných profesně zaměřených předmětů

  • Profesní angličtina pro Fakultu umění a designu

    • UJP/AU1-AU3 s časovou dotací 2 x 90min/týden
    • UJP/AU5 s časovou dotací 2 x 90min/týden

Patička