skoly_horni

For schools

The University of West Bohemia cares not only about its own students but also about school children and youth, as well as their teachers.

Přípravné kurzy a intenzivní kurzy češtiny

Chcete bezplatně studovat v češtině nebo se prostě jen chcete naučit česky? Můžete si vybrat některý z našich přípravných nebo intenzivních kurzů. Oba typy kurzů jsou nabízeny v roční a půlroční variantě.

Uchazečům o účast na kurzech poskytujeme podporu během vízového řízení, účastníkům pomáháme s orientací v novém prostředí, asistujeme při nostrifikaci SŠ/VŠ vzdělání a podání přihlášky ke studiu na ZČU, příp. jiné české VŠ. V případě potřeby pomáháme účastníkům i s řešením dalších situací souvisejících se studiem a pobytem v ČR. V ceně všech kurzů jsou učebnice a další studijní materiály, závěrečné zkoušky a osvědčení pro absolventy kurzu. Účastníkům kurzů můžeme zajistit ubytování na kolejích ZČU nebo v soukromém ubytovacím zařízení partnera ZČU.

Přípravné kurzy a intenzivní kurzy češtiny

Kurzy jsou určeny zahraničním zájemcům o studium ve vybraných českých studijních programech Západočeské univerzity v Plzni. V současné době nabízíme přípravné kurzy pro studium na jedné z technických fakult ZČU (Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní) a přípravné kurzy pro studium na Fakultě ekonomické. Kromě intenzivní výuky češtiny obsahuje kurz odbornou přípravu v předmětech podle zaměření budoucího studia.

 

***

Pro bezplatné studium v češtině je na ZČU vyžadována znalost českého jazyka alespoň na úrovni B1. Začátečníci dosáhnou této úrovně po úspěšném absolvování ročního kurzu, příp. po půlročním kurzu s vstupní úrovní A2.

Intenzivní kurzy českého jazyka

Kurzy jsou určeny zahraničním zájemcům o studium českého jazyka. Nabízíme kurzy s výstupní úrovní A2 nebo B1. Na kurzy se mohou hlásit zájemci o studium na některé z fakult ZČU, pro které není k dispozici speciální přípravný kurz, ale i zájemci o studium češtiny z řad širší veřejnosti.

 

***

Pro bezplatné studium v češtině je na ZČU vyžadována znalost českého jazyka alespoň na úrovni B1. Začátečníci dosáhnou této úrovně po úspěšném absolvování ročního kurzu, příp. po půlročním kurzu s vstupní úrovní A2.