Webmaster contact

This website (www.zcu.cz) is managed by:

All comments, suggestions and queries please send to:

webzcu-obsah@service.zcu.cz

Informační architekturu pro web ZČU a digitální manuál připravila společnost Deloitte Advisory s.r.o.

Implementaci vzhledu stránek ZČU na základě digitálního manuálu, tvorbu CSS a JS souborů a copywriterské služby zajistila společnost Agionet s.r.o.