soutěže

Pravidelně organizujeme soutěže, abyste si mohli porovnat své jazykové dovednosti s ostatními.  

KONFERENCE STUDENTSKÝCH ODBORNÝCH PREZENTACÍ V CIZÍCH JAZYCÍCH

V polovině listopadu se na Západočeské univerzitě v Plzni každoročně koná Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Organizátorem je Ústav jazykové přípravy ZČU. Účastnit se mohou všichni studenti ZČU, kteří nestudují zvolený jazyk jako svůj obor, ale i studenti středních škol z Plzně a Plzeňského kraje. Soutěžící prezentují znalosti ze svého studijního oboru nebo z oblasti zájmové. Více informací

KONTEXT

Od roku 2018 organizuje UJP ve spolupráci s Plzeňským krajem a Odborem celoživotního vzdělávání ZČU on-line soutěž v porozumění anglickému odbornému textu KONTEXT pro žáky gymnázií, odborných škol a učebních oborů s maturitou. Více informací 

ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK

Od roku 2013 pořádáme v Ruském centru Fondu Russkij mir ve spolupráci s Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností krajské kolo festivalu ARS POETICA – Puškinův památník. Cílem přehlídky je prezentace znalostí ruského jazyka, prohloubení zájmu o ruskou literaturu a kulturu a veřejné vystoupení s přednesem, zpěvem a dramatickým ztvárněním děl ruských autorů. Festivalu se každoročně účastní až stovka žáků ZŠ a SŠ z Plzně a Plzeňského kraje a také studentů ZČU.

TOTÁLNÍ DIKTÁT

Totální diktát je vzdělávací projekt, který se každoročně koná po celém světě. Organizátorem je nadace Totální diktát z ruského Novosibirska. Formou dobrovolného diktátu se spojují všichni, kteří umějí nebo chtějí psát a mluvit rusky.