soutěže

Pravidelně organizujeme soutěže, abyste si mohli porovnat své jazykové dovednosti s ostatními.  

KONFERENCE STUDENTSKÝCH ODBORNÝCH PREZENTACÍ V CIZÍCH JAZYCÍCH

V polovině listopadu se na Západočeské univerzitě v Plzni každoročně koná Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Organizátorem je Ústav jazykové přípravy ZČU. Účastnit se mohou všichni studenti ZČU, kteří nestudují zvolený jazyk jako svůj obor, ale i studenti středních škol z Plzně a Plzeňského kraje. Soutěžící prezentují znalosti ze svého studijního oboru nebo z oblasti zájmové. Více informací

KONTEXT

Od roku 2018 organizuje UJP ve spolupráci s Plzeňským krajem a Odborem celoživotního vzdělávání ZČU on-line soutěž v porozumění anglickému odbornému textu KONTEXT pro žáky gymnázií, odborných škol a učebních oborů s maturitou. Více informací