Vedoucí týmu

Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D.

Oddělení románských jazyků a latiny

Specializace: italský jazyk, didaktika překladu, didaktika cizích jazyků

Členové týmu

Mgr. Olesya Petrenko, Ph.D.

Oddělení anglického jazyka
Specializace: akademický anglický jazyk, anglický jazyk pro hospodářské, technické a statistické účely, didaktika jazyka s využitím technologií k výuce

 

Mgr. Varvara Golovatina, CSc.

Oddělení slovanských jazyků
Specializace: anglický jazyk, ruský jazyk, didaktika jazyka s využitím technologií k výuce

 

Mgr. Svatava Heinlová, Ph.D.

Oddělení anglického jazyka
Specializace: anglický jazyk, didaktika jazyka pro SPU

 

Mgr. Jitka Hamarová

Oddělení anglického jazyka
Specializace: akademický anglický jazyk, anglický jazyk pro technické účely, didaktika jazyka s využitím technologií k výuce