Vedoucí týmu

Mgr. Kateřina Strnadová, Ph.D.

Oddělení románských jazyků a latiny

Specializace: italský jazyk, didaktika překladu, didaktika cizích jazyků.

Členové týmu

Mgr. Varvara Golovatina, CSc.

Oddělení slovanských jazyků

Specializace: ruský jazyk, didaktika jazyka.

 

Mgr. Svatava Heinlová, Ph.D.

Oddělení anglického jazyka

Specializace: anglický jazyk, didaktika jazyka pro SPU.

 

Mgr. Pavla Kocourková

Oddělení románských jazyků a latiny

Specializace: francouzský jazyk, čeština pro cizince, komparativní lingvistika.

 

Mgr. Jitka Hamarová

Oddělení anglického jazyka

Specializace: akademický anglický jazyk, anglický jazyk pro technické účely, didaktika jazyka s využitím technologií k výuce

 

Mgr. Olesya Petrenko

Oddělení anglického jazyka

Specializace: anglický jazyk, anglický jazyk pro ekonomické obory, statistika.