research_banner

Věda na UJP

Ústav jazykové přípravy je vysokoškolský ústav, který vykonává vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost. Tato činnost je úzce propojena s činností vzdělávací.