PŘEKLADATELSTVÍ

Ústav jazykové přípravy poskytuje kvalitní překladatelské služby – zajišťuje konzistenci překladů, jednotnou terminologii a jazykovou správnost překladu. Máme zkušený tým, který zaručuje kvalitu, překládané texty procházejí důkladnou interní korekturou. Překladatelské služby poskytujeme jak součástem ZČU, tak vnějším subjektům (dle aktuální kapacity týmu). Standardní doba vyhotovení překladu je 2-3 týdny při rozsahu max. 20 normostran. Texty k překladu prosíme v editovatelném formátu (ideálně MS Word). Pokud potřebujete více informací, kontaktujte koordinátorku překladatelského týmu Mgr. Lucii Misařovou.

Ceník překladů a korektur

Překlady
Cena za normostranu (NS) odpovídá textu o 1800 znacích včetně mezer.

a) Překlad z češtiny do cizího jazyka

Obecný jazyk: od 450 Kč/NS
Odborný jazyk: od 500 Kč/NS
Expresní překlad: od 550 Kč/NS

b) Překlad z cizího jazyka do češtiny

Obecný text: od 350 Kč/NS
Odborný text: od 400 Kč/NS
Expresní překlad: od 500 Kč/NS

 

Korektury cizojazyčných textů (rodilým mluvčím)

Obecný text: 150 Kč/NS
Odborný text: 180 Kč/NS

 

Korektury českých textů

Cena: dle domluvy.

 

Jazyková pomoc s přípravou prezentace

Cena: 300–350 Kč / vyučovací hodina

 

Audit jazykových dovedností zaměstnanců

Formou písemného testu na pracovišti nebo v prostorách ZČU.
Cena: 650 Kč za osobu ve skupině do 10 osob. Při větších skupinách je cena dohodou.

 

Poznámka: Všechny ceny jsou smluvní a mohou se lišit v závislosti na naléhavosti, rozsahu a odbornosti textu.