Conference_banner_large

Studentská konference

Studenti představují ve svých odborných prezentacích témata související se studovaným oborem, a porovnávají tak mezi sebou získané prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, francouzštině, španělštině, italštině a češtině pro cizince.

Zahájení konference je plánované v 9.15 v aule UP 101 v budově Fakulty strojní. Před touto aulou bude probíhat registrace účastníků od 8.15 hodin. Po zahájení konference bude soutěž prezentací probíhat v jednotlivých sekcích. Rozdělení do sekcí Vám bude sděleno spolu s dalšími informacemi při zahájení.

Zahájení-22