Zkoušky z českého jazyka

Jste zahraniční uchazeč o studium v českém jazyce na některé z fakult Západočeské univerzity v Plzni? Abyste se mohli zapsat ke studiu studijního programu, na který jste byli přijati, budete pravděpodobně muset prokázat znalost českého jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR/CEFR).

Zkoušku můžete složit na Ústavu jazykové přípravy, a to v červnu nebo v září.

Termíny pro rok 2021 byly stanoveny na 14. 6. 2021, 28. 6. 2021 a 14. 9. 2021 (prezenční forma). Přepodkládaný termín on-line zkoušky pro zahraniční studenty, kteří se nemohou zúčastnit prezenčně, byl stanoven na 15. 6. 2021. V případě většího počtu zájemců o on-line zkoušku bude přidán další termín. Přihlášky na zkoušky budou zpřístupněny začátkem května.

Ověřte si, zda fakulta, na které chcete studovat, vyžaduje doložení úrovně znalosti českého jazyka.


Zkouška není určena jen pro uchazeče o studium na ZČU, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Ústav jazykové přípravy ZČU negarantuje, že osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky bude akceptováno jinými vysokými školami a dalšími institucemi.

Více informací o zkoušce z českého jazyka

Jak se přihlásit

  • Vyplňte on-line přihlášku. Termín pro přihlášení je 5 pracovních dnů před konáním zkoušky.
  • Po odeslání přihlášky obdržíte e-mail s potvrzením jejího přijetí a dalšími informacemi včetně pokynů k úhradě poplatku za zkoušku. Po uhrazení poplatku obdržíte potvrzení o registraci na zkoušku.

Cena a platební údaje

Poplatek za zkoušku je nevratný a činí 750,- Kč.

Poplatek za online zkoušku je zvýšen na 1000 Kč z důvodu velmi vysokého počtu přihlášených uchazečů a s tím souvisejících vyšších požadavků na personální zajištění zkoušky.

Poplatek je možné uhradit

  • bankovním převodem na účet ZČU vedený u Komerční banky, číslo účtu: 4811530257/0100, VS: 634014, účastník uvede do poznámky (zpráva pro příjemce): 634014 a své jméno a příjmení.
  • v hotovosti v pokladně ZČU, případně přímo na Ústavu jazykové přípravy (UU306)

 

Poplatek je nutné uhradit nejpozději 5 pracovních dnů před konáním zkoušky

Pro vyplnění přihlášky klikněte zde