Zkoušky z českého jazyka

Zkoušky z českého jazyka

Jste zahraniční uchazeč o studium v českém jazyce na některé z fakult Západočeské univerzity v Plzni? Abyste se mohli zapsat ke studiu studijního programu, na který jste byli přijati, budete pravděpodobně muset prokázat znalost českého jazyka na úrovni B1 nebo B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR/CEFR).

Zkoušky na úroveň B1 a B2 můžete skládat na Ústavu jazykové přípravy, a to obvykle v období od května do září.

Vždy si ověřte, zda fakulta, na které chcete studovat, vyžaduje doložení úrovně znalosti českého jazyka a jakou konkrétní úroveň musíte mít. Samozřejmě platí, že zkouška na úroveň B2 je akceptovaná i v případě, že fakulta požaduje úroveň alespoň B1.

Zkouška není určena jen pro uchazeče o studium na ZČU, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Ústav jazykové přípravy ZČU ale negarantuje, že osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky bude akceptováno jinými vysokými školami a dalšími institucemi. 

Zkouškové termíny pro rok 2023

Zkouška B1

16. 5. 2023
30. 5. 2023
8. 6. 2023
13. 6. 2023
28. 8. 2023


Zkouška B2


23. 5. 2023
6. 6. 2023
31. 8. 2023

V případě vypsání 2. kola přijímacího řízení fakultami ZČU, budou v červnu/červenci doplněny termíny zkoušek z češtiny na B1 i B2 na srpen a září 2023.

Zkouška z českého jazyka na úroveň B1

 

Zkouška z českého jazyka na úroveň B2

 

Více informací o zkoušce z českého jazyka

  • Vyplňte online přihlášku.
  • Termín pro přihlášení je 10 pracovních dnů před konáním zkoušky.
  • Během 1-2 pracovních dnů po odeslání přihlášky obdržíte e-mail s potvrzením jejího přijetí a dalšími informacemi včetně pokynů k úhradě poplatku za zkoušku. Před obdržením tohoto mailu poplatek za zkoušku neplaťte. Bez požadované identifikace není možné platbu na účtu ZČU dohledat. 
  • Kapacita jednotlivých termínů je omezená, max. počet kandidátů na jeden termín je 12.

Informace o poplatku za zkoušku z českého jazyka

Poplatek za zkoušku je nevratný.

Poplatek za prezenční zkoušku činí 1000 Kč.

Poplatek je nutné uhradit nejpozději 5 pracovních dnů před konáním zkoušky.

Číslo účtu a pokyny k platbě obdržíte v potvrzovacím e-mailu po podání online přihlášky.

Kontaktní osoba pro zkoušky z českého jazyka

Anonymous

Pozice:

Týmy:

Zaměření: