hero-banner-research-web

Autentický jazyk

Ústav jazykové přípravy se zabývá výzkumem autentického jazyka, ať již v oblasti obecného a odborného jazyka (60201 General language studies a 60202 Specific languages), nebo v oblasti didaktiky cizích jazyků, včetně SPU (50301 Education, general a 50302 Education, special).