research_banner

Autentický jazyk

Ústav jazykové přípravy se dlouhodobě zabývá výzkumem autentického jazyka, ať již v oblasti obecného a odborného jazyka (60201 General language studies a 60202 Specific languages), nebo v oblasti didaktiky cizích jazyků, včetně SPU (50301 Education, general a 50302 Education, special).

Novým směrem v oblasti autentického jazyka a jeho využití v didaktice cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince), kterému se výzkumný tým UJP věnuje, je zavádění přístupu Scaffolded Language Emergence (SLE), jeho jednotlivým aspektům, možnostem uplatnění v prezenční i online výuce a srovnání s jinými výukovými metodami a přístupy.