latina_web

latina

Oddělení latinského jazyka

Jednosemestrální povinný předmět Latinský jazyk vás seznámí s lékařskou latinou jako cizím jazykem. Latinu využijete později ve své profesní praxi  a mimoto vám významně pomůže při studiu dalšího předmětu – anatomie. Během studia nahlédnete takříkajíc “za oponu” latiny –  pochopíte zákonitosti latinských výrazů a názvosloví vůbec.

 

Kompletní seznam nabízených kurzů.