Stavaři, let's go!

Projekt Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321patří do výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go!

Německé oddělení Ústavu jazykové přípravy společně s katedrou ruského jazyka Fakulty pedagogické a katedrou anglického jazyka a literatury Fakulty filozofické vytvářejí pro středoškoláky e-learningové kurzy, které jim pomohou s odbornou angličtinou, němčinou a ruštinou. Projekt byl zahájen 1. prosince 2019 a kromě součástí ZČU se do něj zapojili také kolegové z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalších pět partnerských středních škol. Podporuje ho Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ministerstva školství.

„Naše oddělení německého jazyka se již rok podílí na tvorbě lekcí pro obory truhlář, zedník, instalatér a stavebnictví. Pro každý obor vytváříme 16 lekcí. Nyní finišujeme s truhlářem, z velké většiny máme hotovy rovněž lekce pro zedníky. Při tvorbě lekcí, jejichž obsah vychází ze vzdělávacího plánu pro příslušné obory, spolupracujeme s odbornými konzultanty na partnerských středních školách.“ dodává odborná garantka němčiny Blanka Blažková.

K projektu náleží rovněž tvorba videí z autentického profesního prostředí, jejichž úvodní scénáře nyní vznikají.

levypravy

eu