Kurzy latiského jazyka

Zkratka Název Semestr
UJP/LEF Latina pro Fakultu zdrav. studií  Zimní
UJP/LFZSK Latinský jazyk pro FZS Zimní
UJP/LJFZS Latinský jazyk pro FZS Zimní
UJP/LPASN Latinský jazyk pro FZS Zimní
UJP/LJZSN Latinský jazyk pro FZS Zimní
UJP/LZ Latina pro Fakultu zdrav. studií Zimní
UJP/LZR Latina pro Fakultu zdravotnických studií Zimní
UJP/LZSKN Latinský jazyk pro FZS Zimní