Kompletní seznam nabízených kurzů

Zkratka Název Semestr
UJP/POR1 Portugalština 1 Zimní
UJP/POR2 Portugalština 2 Letní