russian banner web

Ruština

Oddělení ruského jazyka

Můžete studovat další slovanský jazyk, naučit se azbuku. Budete moci číst v ruštině noviny, časopisy a vědeckou i uměleckou literaturu. Budete moci využívat bez jazykové bariéry ruské internetové stránky. Dobrá znalost ruského jazyka může být výhodou i při hledání zaměstnání a při cestování. 

Kompletní seznam nabízených kurzů.