Informace o kurzech

Ústav jazykové přípravy ZČU ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v České republice připravil na léto kurz anglického jazyka pro osoby, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (je potřeba prokázat se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany), a pro příslušníky romské menšiny – obě kategorie účastníků ve věku 10–14 a 15–18 let.

Termín konání: 8. – 19. 7. 2024
Rozsah kurzu: 2 týdny výuky, celkem 50 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut)
Časový rozvrh: po–pá 8.30–12.30
Místo konání: kampus ZČU, Univerzitní ul., Plzeň-Bory
Přihlášení pomocí elektronické přihlášky je možné do 31. 5. 2024 nebo do naplnění kapacity.

Kapacita kurzů byla již vyčerpána!


V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Mgr. Jitku Klikovou.