Zkoušky TOEIC

Ústav jazykové přípravy na Západočeské univerzitě se stal před nedávnem akreditovaným veřejným testovacím centrem mezinárodní jazykové zkoušky TOEIC (Test of English for International Communication) a už má na svém kontě čtyři úspěšná testování, která proběhla v prostorách Ústavu jazykové přípravy.

Mezinárodní zkoušky TOEIC  společnosti ETS Global slouží především jako osvědčení schopností používat angličtinu v mezinárodním pracovním prostředí. Jako doklad o zvládnutí cizího jazyka ji využívá a uznává přes 14 tisíc firem, vládních a akademických institucí ve 150 zemích světa. Více než 2 tisíce velkých mezinárodních společností zohledňuje výsledek zkoušky TOEIC při přijímání nových zaměstnanců a firmy jako například Airbus, Renault či NEC přímo požadují určité skóre ze zkoušky TOEIC při přijímaní na konkrétní pracovní pozice. Každoročně ke zkoušce přistupuje více než 7 milionů účastníků, čímž se stává nejžádanější zkouškou z angličtiny v celosvětovém měřítku.

Výhodou zkoušky TOEIC je, že objektivně hodnotí úroveň anglického jazyka a každý absolvent získá počet bodů odpovídající stupni jeho znalostí. Nestane se tedy, že student zkoušku nesloží. Zkouška TOEIC platí pro úrovně A1 až C1 a je plně akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

TOEIC má dvě na sobě nezávislé části, z nichž jedna je zaměřená na testování poslechu s porozuměním (TOEIC Listening & Reading) a druhá na mluvení a psaní (TOEIC Speaking & Writing). V současné době je žádanou zkouškou zejména Listening & Reading, kterou právě Ústav jazykové přípravy nabízí.

Českým i zahraničním studentům Západočeské univerzity a obyvatelům Plzeňského kraje tak zkouška umožňuje získat mezinárodní certifikát, který může výrazně zvýhodnit jejich pozici na trhu práce. Zkouška je uznávána i pro účely studijních pobytů studentů na zahraničních univerzitách (např. v rámci programu Erasmus+). Studenti Západočeské univerzity jsou navíc cenově zvýhodněni 10% slevou.