Letní kempy 2021

V rámci výzvy "Letní kempy 2021" pořádá Ústav jazykové přípravy letní doučovací kurzy anglického jazyka pro děti 6 - 15 let.

2

Termíny kurzů

  • Kurz pro děti 6 - 11 let: 2.8.-6.8.2021    TERMÍN PLNĚ OBSAZEN
  • Kurz pro děti 12 - 15 let: 2.8.-6.8.2021   TERMÍN PLNĚ OBSAZEN
  • Kurz pro děti 6 - 11 let: 9.8.-13.8.2021   TERMÍN PLNĚ OBSAZEN
  • Kurz pro děti 12 - 15 let: 9.8.-13.8.2021  TERMÍN PLNĚ OBSAZEN

 

Obsah kurzu

  • Výuka bude probíhat od pondělí do pátku v čase 8:00 - 16:00. Celkový počet vyučovacích hodin v jedné skupině je 40.
  • Cílem kurzu je snižování negativních dopadů pandemie Covid-19 na děti, které v roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Zároveň je cílem přispívat ke zvyšování jazykových znalostí a dovedností účastníků a motivovat je k dalšímu studiu jazyků. 
  • Všem závazně přihlášeným účastníkům bude poskytnuta strava v době trvání výuky (svačina, oběd, svačina).
  • Kurzy probíhají pod vedením školeného pedagogického personálu.

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen žákům základních škol ve věku 6 - 15 let

 

Kurzovné

Kurz je hrazen z dotace MŠMT, je tedy zdarma.

 

Přihláška

Pokud chcete přihlásit svoje dítě, vyplňte přihlášku.

 

Kurzy budou probíhat v souladu s platnými nařízeními vlády ČR.

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte na adrese: busekf@ujp.zcu.cz