INFORMACE K TESTOVÁNÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Součástí studia na ZČU je výuka anglického jazyka. Pro správný výběr jazykových předmětů je třeba, aby student znal svoji skutečnou úroveň znalostí jazyka. K tomuto účelu Ústav jazykové přípravy ZČU zajišťuje bezplatné testování úrovně angličtiny prostřednictvím Oxford English Testing.

Testování slouží k ověření skutečné úrovně jazykových znalostí uchazečů a našemu správnému nastavení koncepce výuky jazyků. Na test není třeba se nijak připravovat. Jeho vypracování vám zabere přibližně 35 - 40 minut, po cca 50 minutách automaticky končí. Test není možné v jeho průběhu přerušit a nejlépe funguje v prohlížeči Internet Explorer. 

 

www.oxfordenglishtesting.com 

 

Návod na testování najdete zde 

Pro přihlášení použijte své přihlašovací údaje: 

Username: 

Password: 

Org ID: 

Jedná se o unikátně vygenerované kódy určené jen pro Vaši osobu, proto je s nikým nesdílejte. 

Při zadávání přihlašovacích údajů je třeba přesně dodržet jejich podobu (dodržet velká a malá písmena; podtržítka nepsat). 

 

Kolektiv vyučujících UJP ZČU Vám přeje hodně úspěchů!