FAQ

Co musím udělat, abych se mohl konference zúčastnit?

Pokud má student o účast v soutěži zájem, vyplní přihlášku.

Termín přihlášení: 31. 10. 2023

 

Jakou podobu má mít prezentace?

Prezentace může, ale nemusí být doprovázena vizuálními prostředky. Pro prezentaci lze použít aplikace PowerPoint nebo Prézi, jiné typy prezentačního softwaru nemusí být kompatibilní s technickým vybavením (notebook, dataprojektor) instalovaným v prostorách, kde bude konference probíhat. Prezentce může být ozvučena.

Doporučený rozsah prezentace je 10 slidů, včetně úvodu a závěru. Student pošle prezentaci na email uvedený v přihlášce (busekf@ujp.zcu.cz). Pro případ technických potíží si prezentaci přineste i na USB disku!

K vypracování prezentace student může využít vzorů dle soutěžního jazyka dostupných viz Vzory.

 

Další doporučení:

  1. Velké čitelné písmo, ne méně než 24 bodů. Raději písmo pezpatkové (tj. např. Arial spíše než Times New Roman). Důležité informace na snímcích zvýrazňovat tučně, nikoli podtržením.
  2. Zajištění kontrastních barev (tj. tmavé písmo na světlém pozadí, nebo světlé písmo na tmavém pozadí). Na jednom slidu nepoužívat přemíru barev.
  3. Na snímcích používat odrážky, nikoli souvislý text. Maximální počet odrážek na jeden snímek je šest.
  4. Používat dobře vybrané a dostatečně velké obrázky/grafy.
  5. Na předposledním slidu se doporučuje ponechat závěr (conclusion) – promítá se při kladení otázek.
  6. Nevhodné je mít na posledním slidu smajlíky, různé typy poděkování, otazníky jako výzvu k otázkám, či dokonce samotnou otázku Any questions? Ponechat pouze kontakt na autora, např. s obrázkem tematicky souvisejícím s prezentací.

 

Jaké téma si mohu zvolit?

VŠ – téma související se studovaným oborem

SŠ – vybrané téma odbornějšího charakteru, může souviset se studovaným oborem nebo s kulturou země/zemí cílového jazyka

Každý zájemce o naši soutěžní konferenci by si měl zvolit téma přiměřené jazykové obtížnosti tak, aby bylo dobře pochopitelné a zajímavé i pro celé publikum.

 

Musím v prezentaci uvádět zdroje?

V prezentaci se uvádí pouze zdroje obrazového materiálu, kde není autorem soutěžící, tyto zdroje se uvádějí na slidu přímo u obrázku. U videoukázek a přímých odkazů na internet (např. Youtube) není třeba zdroje uvádět.

 

Do kdy mám mít prezentaci hotovou?

Hotové prezentace musí být do 10. 11. 2023 zaslána na mail busekf@ujp.zcu.cz
Posílejte pouze finální verzi prezentace! Na novou verzi prezentace nemusí být brán zřetel!
 

Jak je prezentace hodnocena?

Hodnotí se především schopnost prezentovat a komunikovat v cizím jazyce, tedy také následný rozhovor s porotou. Soutěže se mohou účastnit i rodilí mluvčí, hlavním kritériem hodnocení jsou prezentační dovednosti, nikoli úroveň jazyka a odborné znalosti.

 

Kolik je v každé sekci soutěžících?

Maximálně 10. Při velkém zájmu studentů se bude konat výběrové předkolo. Tato informace bude přihlášeným soutěžícím včas upřesněna.

 

Jak dlouho má prezentace trvat?

Vlastní prezentace trvá maximálně 10 minut, po ní následuje krátká diskuze. Celkový vyhrazený čas na účastníka je 15 minut.

 

Musím prezentovat zpaměti?

Účastníci musí prezentovat zpaměti, základní body prezentace mohou mít napsané na kartičce.

 

Může mi někdo s prezentací pomoci?

V případě zájmu je zájemcům o soutěž poskytnuta odborná konzultace či pomoc
s přípravou prezentace vyučujícími na UJP.

 

Mohu soutěžit ve dvojici?

Pouze kategorie SŠ.

 

Jsou vítězové odměněni?

Vítězové soutěže získají finanční ceny.

 

Získám potvrzení o účasti na konferenci?

Všichni prezentující studenti získají Certifikát o účasti na konferenci, který se může stát hodnotnou součástí osobního CV. Vítězové navíc získají diplom s umístěním.

 

Mohu se soutěže zúčastnit ve více sekcích?

Lze soutěžit maximálně ve dvou jazykových sekcích najednou.

 

Jaké je pořadí soutěžících?

Pořadí soutěžících je stanoveno předem, studenti jej obdrží při registraci.

 

Jak se mám obléci?

Vhodný společenský oblek, jedná se o formální příležitost.

 

Jaký má konference program?

Viz Program.

 

Co když se nezúčastním předkola, pokud se koná?

Neúčast v předkole nelze omluvit, student je automaticky vyřazen ze soutěže.

 

Jaká jsou hodnotící kritéria porot?

viz hodnotící kritéria

 

Je zajištěno občerstvení?

Ano.

 

Je k dispozici laserové ukazovátko a dálkové ovládání na projekci?

Nelze zaručit. Pokud má student vlastní, může si ho přinést.