VĚDECKÁ RADA UJP

Podle Statutu Západočeské univerzity v Plzni, ze dne 29. listopadu 2017, článek 5: Předsedou vědecké rady je ředitel, který jmenuje a odvolává se souhlasem Akademického senátu ZČU ostatní členy vědecké rady.

Předseda

Mgr. Jana Čepičková, M.A.

Interní členové

doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
PhDr. Antonín Vondráček, CSc.
PhDr. Alena Telínová

Externí členové

doc. Věra Hoffmannová, CSc.
PhDr. Mária Šikolová, Ph.D.
Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.