VĚDECKÁ RADA UJP

Podle Statutu Západočeské univerzity v Plzni, ze dne 29. listopadu 2017, článek 5: Předsedou vědecké rady je ředitel, který jmenuje a odvolává se souhlasem Akademického senátu ZČU ostatní členy vědecké rady.

Předseda

Mgr. Jana Čepičková, M.A. - UJP, Západočeská univerzita v Plzni

Interní členové

doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. - FF, Západočeská univerzita v Plzni
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. - FST, Západočeská univerzita v Plzni
prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. - FEL, Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. Kateřina Strnadová, Ph.D. - UJP, Západočeská univerzita v Plzni
Dr. phil. Michaela Voltrová - FPE, Západočeská univerzita v Plzni

Externí členové

PhDr. Mária Šikolová, Ph.D. - CJV, Univerzita obrany
Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D. - ZSF, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D. - CJV, Masarykova univerzita