Publikace výzkumného týmu

Mgr. Kateřina Strnadová, Ph.D.

ŠTROBLOVÁ, D. KIRALY, K. KLIKOVÁ, J. JANSOVÁ, M. Scaffolded Language Emergence (SLE): English (Level B1). Plzeň: 2021. 45 minut s.

ŠTROBLOVÁ, K. LUBERTO, S. Music in Language Classes: Project of International Collaboration. In 11th International Conference the Future of Education. Bologna: Filodiritto, 2021. s. 464-469. ISBN: 979-12-80225-23-8, ISSN: 2384-9509

ŠTROBLOVÁ, K. Italian Lyrical Texts in Foreign Language: Face-to-Face and Remote Classes. In INTED2021 Proceedings. Valencia: IATED, 2021. s. 4591-4600. ISBN: 978-84-09-27666-0 , ISSN: 2340-1079

ŠTROBLOVÁ, K. KIRALY, D. GIANINO SÁNCHEZ, M. GODOY MORENO, J. Scaffolded Language Emergence (SLE): Español (Nivel A0-A1). Plzeň: 2021. 154 minut s.

ŠTROBLOVÁ, D. KIRALY, K. GOLOVATINA, V. PETRENKO, O. Scaffolded Language Emergence (SLE): Русский (Уровень A0-A1). Plzeň: 2021. 31 minut s.

ŠTROBLOVÁ, K. KIRALY, D. Scaffolded Language Emergence (SLE). Plzeň: 2020.

ŠTROBLOVÁ, K. Teaching Translation of Italian Lyric Texts to Opera Singers: Analysis of Tools. In Conference proceedings. 13th International Conference Innovation in Language Learning. Bologna: Filodiritto Editore, 2020. s. 272-277. ISBN: 979-12-80225-01-6, ISSN: 2384-9509

ŠTROBLOVÁ, K. Teaching the Specific Language of Italian Lyric Texts to Future Opera Singers. In 12th International Conference Innovation in Language Learning. Bologna: Filodiritto Editore, 2019. s. 321-327. ISBN: 978-88-85813-80-9, ISSN: 2384-9509

ŠTROBLOVÁ, K. The Future of Teaching to Opera Singers: Strategies to Follow or Non to Follow. In Conference Proceedings. The Future of Education. 8th Edition. Padova: Libreria Universitaria, 2018. s. 485-490. ISBN: 978-88-335-9020-2 , ISSN: 2384-9509

ŠTROBLOVÁ, K. Using Traditional / ICT Tools While Teaching Translation to Opera Singers. American Journal of Educational Research, 2014, roč. 2, č. 12, s. 1277-1283. ISSN: 2327-6150

 

Donald Charles Kiraly, Ph.D.

Monografie

1995
Pathways to Translation. Kent, Ohio: Kent State University Press.

2000
A Social Constructivist Approach to Translator Education: Empowerment from Theory to Practice. Manchester: St. Jerome.

2017 (co-authored with Sarah Signer)
Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From Theory to Practice.
Berlin: Frank und Timme.

2019 (co-authored with Norman Hernández Gómez)
Un enfoque didáctico para fomentar la emergencia de lenguas adicionales. Munich: AVM Verlag.

 

Významné články

Maria del Mar Haro-Soler & Don Kiraly (2019) Exploring self-efficacy beliefs in symbiotic collaboration with students: an action research project, The Interpreter and Translator Trainer, 13:3, 255-270, DOI: 10.1080/1750399X.2019.1656405

Gary Massey, Don Kiraly & Maureen Ehrensberger-Dow (2019) Training translator trainers: An introduction, The Interpreter and Translator Trainer, 13:3, 211-215, DOI: 10.1080/1750399X.2019.1647821

Don Kiraly (2016) Beyond Socioconstructivism: Complexity and Training of Translator, Revista virtuál de estudions da Linguagem-ReVEL, 14:27, 12-28.

Don Kiraly (2015) Occasioning translator competence Moving beyond social constructivism toward a postmodern alternative to instructionism, TRANSLATION AND INTERPRETING STUDIES, 10:1, 8-32, DOI: 10.1075/tis.10.1.02kir

 

Mgr. Varvara Golovatina, CSc. 

ŠTROBLOVÁ, K. KIRALY, D. GOLOVATINA, V. PETRENKO, O. Scaffolded Language Emergence (SLE): Русский (Уровень A0-A1). Plzeň: 2021. 31 minut s.

Golovatina, V. Petrenko, O. Семинар: Scaffolded Language Emergence (SLE) - Русский (Уровень A0-A1). Plzeň, 17.09.2021 - 17.09.2021.

GOLOVATINA, V. MISTROVÁ, V. MOLCHAN, M. ROSOVÁ, A. Tvoj šans B1: učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2021, 160 s. ISBN: 978-80-7489-509-8

GOLOVATINA, V. MISTROVÁ, V. MOLCHAN, M. Tvoj šans A2: Příručka učitele. Ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019, 124 s. ISBN: 978-80-7489-510-4

GOLOVÁTINA-MORA, P. ZELENSKAIA, E. GOLOVATINA, V. CELIŃSKI, P. MORA, RA. The meaning of post-: Participatory urbanism in Lublin, Pilsen, and Yekaterinburg. Belgeo - Revue belge de géographie, 2019, roč. 2018, č. 4, s. 1-15. ISSN: 2294-9135

GOLOVATINA, V. GOLOVÁTINA-MORA, P. Mobile Applications in the Russian Language Class: Revisions and Reflections. In 12th International Conference Innovation in Language Learning. Bologna: Filodiritto Editore, 2019. s. 165-169. ISBN: 978-88-85813-80-9, ISSN: 2384-9509

GOLOVATINA, V. MISTROVÁ, V. MOLCAN, M. Tvoj šans 2: ruština pro střední a jazykové školy: učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Plzeň, 2019., ISBN: 978-80-7489-509-8,

GOLOVATINA, V. MISTROVÁ, V. MOLCHAN, M. Tvoj šans A2: učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019, 160 s. ISBN: 978-80-7489-509-8

GOLOVATINA, V. Образ России и русских в учебниках русского как иностранного, изданных в Чехии. In Aктуальные прoблeмы обучения русскому языку XIII. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 82-91. ISBN: 978-80-210-9077-4

VALOVA, L. GOLOVATINA, V. RYKOVSKÁ, M. Tvoj šans A1. Příručka učitele. Ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2018, 122 s. ISBN: 978-80-7489-445-9

VALOVA, L. GOLOVATINA, V. RYKOVSKÁ, M. Tvoj šans A1: ruština pro střední a jazykové školy: učebnice s integrovaným pracovním sešitem. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2018, 168 s. ISBN: 978-80-7489-423-7

GOLOVATINA, V. KLAUSOVÁ, V. Опыт создания учебникков по РКИ для чешских учащихся. Vestnik. Sovremennyj russkij jazyk: funkcionirovanije i problemy prepodavanija, 2018, roč. 32, č. 2018, s. 36-46. ISSN: 1788-9502

GOLOVATINA, V. RYKOVSKÁ, M. MENCLOVÁ, E. SEDLÁČKOVÁ, O. Beseda i ekzamen. 25 témat pro procvíčování a přípravu k maturitě. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2015, 144 s. ISBN: 978-80-7489-256-1

GOLOVATINA-MORA, P. GOLOVATINA, V. River as a memory in russian and czech prose and poetry. In Paměť - Národ - Menšiny - Marginalizace - Identity II. Praha: Fakutla humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014. s. 69-77. ISBN: 978-80-87398-50-0

GOLOVATINA, V. Webquest in the Context of the Russian Language Learning. In Conference proceedings. ICT for language learning. Italie: libreriauniversitaria.it, 2014. s. 380-383. ISBN: 978-88-6292-548-8

 

Mgr. Kateřina Sachrová, Ph.D. 

SACHROVÁ, K. Authentic Literature in Textbooks of Czech as a Foreign Language. Bohemistyka, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 561-568. ISSN: 1642-9893

SACHROVÁ, K. Umělecký styl ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 196 s. ISBN: 978-80-261-0960-0

SACHROVÁ, K. The Textbook as a Challenge in Foreign Language Education. In Proceedings of IAC in Vienna 2020. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2020. s. 9-12. ISBN: 978-80-88203-20-9

SACHROVÁ, K. Umělecký styl ve výuce češtiny pro jinojazyčné mluvčí. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 143 s.

SACHROVÁ, K. Ethical Issues in Teaching Czech as a Foreign Language. In Proceedings of IAC 2017 in Budapest. Praha: Czech Institute of Academic Education z. s., 2017. s. 52-59. ISBN: 978-80-88203-02-5

SACHROVÁ, K. Když učebnice nestačí aneb Nebojte se autentického textu. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2016. Praha: Akropolis, 2017. s. 69-74. ISBN: 978-80-7470-162-7

SACHROVÁ, K. Zastoupení funkčních stylů v učebnicích češtiny pro jinojazyčné mluvčí. In Čeština jako cizí jazyk VIII. Sborník příspěvků z z VIII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. s. 283-298. ISBN: 978-80-88176-04-6

SACHROVÁ, K. Vo vobecný češtině pro zahraniční bohemisté. Bohemistyka, 2016, roč. 16, č. 4, s. 403-406. ISSN: 1642-9893

SACHROVÁ, K. Mészáros, A. – Kiss Szemán, R. (2014): Na úprku před sebou samými. Češi a jejich literatura očima současné maďarské bohemistiky. Nová čeština doma a ve světě, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1805-367X

SACHROVÁ, K. Využití poezie v hodinách češtiny pro cizince jako kreativní přístup v moderní výuce. In Čeština jako cizí jazyk VII: Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha: Euroslavica, 2014. s. 182-191. ISBN: 978-80-7308-525-4

SACHROVÁ, K. Využití útvarů uměleckého stylu k odstraňování nejčastějších chyb při studiu češtiny jako cizího jazyka. In Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-87238-10-3

SACHROVÁ, K. Použití informačních technologií při přípravě cizinců na studium v českém jazyce.. In Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 289-295. ISBN: 978-80-7231-982-4

 

Mgr. Svatava Heinlová, Ph.D.

HEINLOVÁ, S. Testing accommodations for HE students with dyslexia, with emphasis on English as a foreign language. CASALC Review, 2017, roč. 7, č. 1, s. 150-157. ISSN: 1804-9435

HEINLOVÁ, S. Specifické poruchy učení a cizí jazyk. In Doleží, L. Specifické poruchy učení a čeština jako druhý/cizí jazyk: příručka pro lektorky a lektory. Praha: AUČCJ - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2017, s. 30-48. ISBN: 978-80-270-3186-3

HEINLOVÁ, S. Výuka anglického jazyka pro specifické potřeby studentů VŠ s dyslexií na ZČU v Plzni. In Švrčinová, M., Vlasáková, Z. Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova, 2016. s. 70-74. ISBN: 978-80-87238-12-7 

 

Mgr. Pavla Kocourková

KOCOURKOVÁ, P. Frazém „mít toho po krk“ Srovnání českého frazému s vyjádřením stejného významu ve francouzštině. Nová čeština doma a ve světě, 2017, roč. 2/2016, č. 4. 6. 2017, s. 41-47. ISSN: 1805-367X 

  

Mgr. Jitka Hamarová

HAMAROVÁ, J.., ADAMCOVÁ, E. LMS-based English for Technical Purposes. In Jazyková příprava v terciálním vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 79-85. ISBN: 978-80-261-0307-3

ADAMCOVÁ, E., HAMAROVÁ, J., PROKOPOVÁ, H. English for Electrical Engineers 5. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 164 s. ISBN: 978-80-261-0296-0

ADAMCOVÁ, E.., HAMAROVÁ, J.., PROKOPOVÁ, H.. English for Electrical Engineers 6. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 55 s. ISBN: 978-80-261-0297-7