Publikace výzkumného týmu

Mgr. Kateřina Štroblová, Ph.D.

ŠTROBLOVÁ, K.. Teaching the Specific Language of Italian Lyric Texts to Future Opera Singers. In Conference proceedings. 12th International Conference Innovation in Language Learning. Bologna: Filodiritto Editore, 2019. s. 321-327. ISBN: 978-88-85813-80-9 , ISSN: 2384-9509

ŠTROBLOVÁ, K.. The Future of Teaching to Opera Singers: Strategies to Follow or Non to Follow. In Conference Proceedings. The Future of Education. 8th Edition. Padova: Libreria Universitaria, 2018. s. 485-490. ISBN: 978-88-335-9020-2, ISSN: 2384-9509

ŠTROBLOVÁ, K. Using Traditional / ICT Tools While Teaching Translation to Opera Singers. American Journal of Educational Research, 2014, roč. 2, č. 12, s. 1277-1283. ISSN: 2327-6150

ŠTROBLOVÁ, K., RYCHTERA, R. Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, ISBN: 978-80-261-0490-2

 

Mgr. Varvara Golovatina, CSc. 

GOLOVATINA-MORA, P., ZELENSKAIA, E., GOLOVATINA, V., CELIŃSKI, P., MORA, R. A. The meaning of post-: Participatory urbanism in Lublin, Pilsen, and Yekaterinburg. Belgeo - Revue belge de géographie, 2019, roč. 2018, č. 4, s. 1-15. ISSN: 2294-9135

GOLOVATINA, V. Образ России и русских в учебниках русского как иностранного, изданных в Чехии. In Aктуальные прoблeмы обучения русскому языку XIII. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 82-91. ISBN: 978-80-210-9077-4

GOLOVATINA, V., KLAUSOVÁ, V. Опыт создания учебникков по РКИ для чешских учащихся. Vestnik. Sovremennyj russkij jazyk: funkcionirovanije i problemy prepodavanija, 2018, roč. 32, č. 2018, s. 36-46. ISSN: 1788-9502

VALOVA, L., GOLOVATINA, V., RYKOVSKÁ, M. Tvoj šans A1: ruština pro střední a jazykové školy: učebnice s integrovaným pracovním sešitem. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2018, 168 s. ISBN: 978-80-7489-423-7

VALOVA, L., GOLOVATINA, V.., RYKOVSKÁ, M. Tvoj šans A1. Příručka učitele. Ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2018, 30 s. ISBN: 978-80-7489-445-9 

 

Mgr. Kateřina Sachrová, Ph.D. 

SACHROVÁ, K. Ethical Issues in Teaching Czech as a Foreign Language. In Proceedings of IAC 2017 in Budapest. Praha: Czech Institute of Academic Education z. s., 2017. s. 52-59. ISBN: 978-80-88203-02-5

SACHROVÁ, K. Když učebnice nestačí aneb Nebojte se autentického textu. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2016. Praha: Akropolis, 2017. s. 69-74. ISBN: 978-80-7470-162-7

SACHROVÁ, K. Vo vobecný češtině pro zahraniční bohemisté. Bohemistyka, 2016, roč. 16, č. 4, s. 403-406. ISSN: 1642-9893

SACHROVÁ, K. Zastoupení funkčních stylů v učebnicích češtiny pro jinojazyčné mluvčí. In Čeština jako cizí jazyk VIII. Sborník příspěvků z z VIII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. s. 283-298. ISBN: 978-80-88176-04-6

SACHROVÁ, K. Mészáros, A. – Kiss Szemán, R. (2014): Na úprku před sebou samými. Češi a jejich literatura očima současné maďarské bohemistiky. Nová čeština doma a ve světě, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1805-367X 

 

Mgr. Svatava Heinlová, Ph.D.

HEINLOVÁ, S. Testing accommodations for HE students with dyslexia, with emphasis on English as a foreign language. CASALC Review, 2017, roč. 7, č. 1, s. 150-157. ISSN: 1804-9435

HEINLOVÁ, S. Specifické poruchy učení a cizí jazyk. In Doleží, L. Specifické poruchy učení a čeština jako druhý/cizí jazyk: příručka pro lektorky a lektory. Praha: AUČCJ - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2017, s. 30-48. ISBN: 978-80-270-3186-3

HEINLOVÁ, S. Výuka anglického jazyka pro specifické potřeby studentů VŠ s dyslexií na ZČU v Plzni. In Švrčinová, M., Vlasáková, Z. Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova, 2016. s. 70-74. ISBN: 978-80-87238-12-7 

 

Mgr. Pavla Kocourková

KOCOURKOVÁ, P. Frazém „mít toho po krk“ Srovnání českého frazému s vyjádřením stejného významu ve francouzštině. Nová čeština doma a ve světě, 2017, roč. 2/2016, č. 4. 6. 2017, s. 41-47. ISSN: 1805-367X 

 

Mgr. Tereza Havránková

CASAS MORENO, P., CALDEIRO-PEDREIR, M., HAVRÁNKOVÁ, T. The Knowledge and the Use of Educational Applications from University Students in Spain and the Czech Republic. Research in Education and Learning Education Archives, 2020, roč. 24, č. 20, s. 39-55. ISSN: 2659-9031

CALDEIRO-PEDREIRA, C., HAVRÁNKOVÁ, T. The Use of Educative Videos to Develop Critical Competence. In E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe. Praha: Creative Commons, 2019. s. 234-239. ISBN: 978-80-86302-85-0

HAVRÁNKOVÁ, T.., KRAUZOVÁ, M.. Showbie: A tool for sharing content. In DisCo 2017: Open education as a way to a knowledge society. Prague: Centre of Higher Education Studies, 2017. s. 302-312. ISBN: 978-80-86302-82-9

 

Mgr. Jitka Hamarová

HAMAROVÁ, J.., ADAMCOVÁ, E. LMS-based English for Technical Purposes. In Jazyková příprava v terciálním vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 79-85. ISBN: 978-80-261-0307-3

ADAMCOVÁ, E., HAMAROVÁ, J., PROKOPOVÁ, H. English for Electrical Engineers 5. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 164 s. ISBN: 978-80-261-0296-0

ADAMCOVÁ, E.., HAMAROVÁ, J.., PROKOPOVÁ, H.. English for Electrical Engineers 6. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 55 s. ISBN: 978-80-261-0297-7