tvůrčí a publikační činnost ujp 2018-2023

Jimp (Článek v databázi WoS)

BELDA-MEDINA, J.; KOKOŠKOVÁ, V. Integrating chatbots in education: insights from the Chatbot‑Human Interaction Satisfaction Model (CHISM). International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2023, roč. 20, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 2365-9440.

WROBLEWSKI, B.; PETRENKO, O. Descriptive and inferential statistical analysis of expectations and needs of engineering students and graduates: a case study at the University of West Bohemia. Language Learning in Higher Education, 2022, roč. 12, č. 2, s. 477-494. ISSN 2191-611X.

CASAS MORENO, P.; CALDEIRO-PEDREIR, M.; HAVRÁNKOVÁ, T. The Knowledge and the Use of Educational Applications from University Students in Spain and the Czech Republic. Research in Education and Learning Education Archives, 2020, roč. 24, č. 20, s. 39-55. ISSN 2659-9031.

JSc (Článek v databázi Scopus)

SACHROVÁ, K. Authentic Literature in Textbooks of Czech as a Foreign Language. Bohemistyka, 2021, roč. 2021, č. 4, s. 561-568. ISSN 1642-9893.

Jost (Článek v recenzovaném periodiku)

BLAŽKOVÁ, B.; KAHOUNOVÁ, E. Tvorba výukových materiálů pro stavební obory a truhláře na příkladu odborného cizího jazyka - němčiny. ACC JOURNAL, 2022, roč. 28, č. 3, s. 86-91. ISSN 1803-9782.

HOLUBOVÁ, R.; RAMADANOVÁ, J. Vybrané aspekty studia v kurzech anglického jazyka na U3V ZČU v Plzni. CASALC Review, 2021, roč. 11, č. 2, s. 65-78. ISSN 1804-9435.

BLAŽKOVÁ, B.; KAHOUNOVÁ, E. PARTICIPACE STUDENTŮ NA TVORBĚ PODPŮRNÝCH VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ V PŘEDMĚTU NĚMČINA PRO BANKOVNICTVÍ. ACC JOURNAL, 2021, roč. 27, č. 3, s. 7-15. ISSN 1803-9782.

ŠIMKOVÁ, K.; RAMADANOVÁ, J. LESSONS LEARNED FROM REMOTE EDUCATION. ACC JOURNAL, 2021, roč. 27, č. 3, s. 74-86. ISSN 1803-9782.

ČEPIČKOVÁ, J.; MENTLÍK, P.; ROHLÍKOVÁ, L.; VEJVODOVÁ, J. Nouzové distanční vzdělávání v době epidemie koronaviru – metodické infografiky na pomoc učitelům. Cizí jazyky: časopis pro teorii a praxi, 2020, roč. 64, č. 1, s. 33-40. ISSN 1210-0811.

GOLOVÁTINA-MORA, P.; ZELENSKAIA, E.; GOLOVATINA, V.; CELIŃSKI, P.; MORA, R. A. The meaning of post-: Participatory urbanism in Lublin, Pilsen, and Yekaterinburg. Belgeo - Revue belge de géographie, 2019, roč. 2018, č. 4, s. 1-15. ISSN 2294-9135.

WROBLEWSKI, B.; MAJEROVÁ, M. Teaching strategies and techniques in mixed-ability classes.. CASALC Review, 2019, roč. 9, č. 2, s. 31-48. ISSN 1804-9435.

HROMÁDKOVÁ, P.; RAMADANOVÁ, J. Inovace předmětu Angličtina pro cestovní ruch na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. CASALC Review, 2019, roč. 9, č. 2, s. 61-73. ISSN 1804-9435.

RAMADANOVÁ, J.; ŚVARCOVÁ, K.; KADLČÍKOVÁ, I. Zkušenosti z inovace předmětů hospodářské angličtiny na FEK ZČU v Plzni. CASALC Review, 2018, roč. 8, č. 2, s. 76-83. ISSN 1804-9435.

GOLOVATINA, V.; KLAUSOVÁ, V. Опыт создания учебникков по РКИ для чешских учащихся. Vestnik. Sovremennyj russkij jazyk: funkcionirovanije i problemy prepodavanija, 2018, roč. 32, č. 2018, s. 36-46. ISSN 1788-9502.

BLAŽKOVÁ, B.; KAHOUNOVÁ, E. Inovace předmětů německého jazyka ve studijnı́ch programech Fakulty strojnı́ Západočeské univerzity v Plzni. CASALC Review, 2018, roč. 8, č. 2, s. 84-96. ISSN 1804-9435.

B (Odborná kniha)

SACHROVÁ, K. Umělecký styl ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. ISBN 978-80-261-0960-0.196 s.

C (Kapitola v odborné knize)

KIRALY, D.C.; GÓMEZ HERNÁNDEZ, N. The scaffolded language emergence approach in translation programs: A monolingual, nonlinear path towards additional language emergence. In: Instrumentalising Foreign Language Pedagogy in Translator and Interpreter Training: Methods, goals and perspectives. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2023, s. 138-155. ISBN 978-90-272-1364-8.

ŠTROBLOVÁ, K. Traduzione e musica: Didattica della traduzione per i futuri cantanti lirici. In: Traduttologia e Traduzioni, vol. III Interdisciplinarietà della traduzione. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzki, 2021, s. 29-38. ISBN 978-83-8220-679-1. 

D (Stať ve sborníku v databázi WoS nebo Scopus)

RIVIÈRE-LORPHÈVRE, E.; BROZ LOFIEGO, A.R.; DEHOMBREUX, P.; DVOŘÁK, J.; EQUETER, L.; HOSNEDL, S.; KOLÁŘOVÁ, M.; LAZARO LECHUGA, E.; LINDELL, M.; LINDGREN, P.; NĚMEC, L.; NEUVONEN, T.; OLIVIER, B.; RÄNNÄLI, M.; VARHELAHTI, M.; VARONA ALABERN, M.; VERLINDEN, O.; ČEPIČKOVÁ, J. MUPIC: MULTIDISCIPLINARY PROJECT IN AN INTERNATIONAL CONTEXT. In: Blended Learning in Engineering Education: challenging, enlightening – and lasting? Berlin virtual: European Society for Engineering Education (SEFI), 2021, s. 1212-1221. ISBN 978-2-87352-023-6.

HAVRÁNKOVÁ, T.; GROLMUS, P.; WROBLEWSKI, B.; ROHLÍKOVÁ, L.; CHEJLAVA, V.; ČEPIČKOVÁ, J. Moodle as a Platform for an Online Reading Comprehension Competition. In: DIVAI 2020 13 th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. neuveden: Wolters Kluwer, 2020, s. 305-314. ISBN 978-80-7598-841-6., ISSN 2464-7470.

CALDEIRO-PEDREIRA, M.; HAVRÁNKOVÁ, T. The Use of Educative Videos to Develop Critical Competence. In: E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2019, s. 234-239. ISBN 978-80-86302-85-0., ISSN neuvedeno.

GOLOVATINA, V.; GOLOVÁTINA-MORA, P. Mobile Applications in the Russian Language Class: Revisions and Reflections. In: 12th International Conference Innovation in Language Learning. Bologna: Filodiritto Editore, 2019, s. 165-169. ISBN 978-88-85813-80-9., ISSN 2384-9509.

ŠTROBLOVÁ, K. Teaching the Specific Language of Italian Lyric Texts to Future Opera Singers. In: 12th International Conference Innovation in Language Learning. Bologna: Filodiritto Editore, 2019, s. 321-327. ISBN 978-88-85813-80-9., ISSN 2384-9509.

GOLOVATINA, V. Образ России и русских в учебниках русского как иностранного, изданных в Чехии. In: Aктуальные прoблeмы обучения русскому языку XIII. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 82-91. ISBN 978-80-210-9077-4.

M (Uspořádání konference)

Štroblová, K.; Golovatina, V.; Sachrová, K.; Havránková, T.; Kocourková, P.; Heinlová, S.; Hamarová, J.; Vaněk, M. Den s jazyky na ZČU. Plzeň, 14.09.2020 - 14.09.2020.

(Konference s workshopy pro vysokoškolská jazyková pracoviště se zaměřením na vzdělávání v cizích jazycích a výuku odborného jazyka. Jednací jazyky: čeština, angličtina. Akce s mezinárodní účastí. Plenární přednášky: Scaffolded Language Emergence in the Classroom, Donald Kiraly, Ph.D. (Německo) interACTION: the mysterious case of good online classes, Dr. Nóra Tartsay Németh (Maďarsko) Revisiting literacy theory in language learning - What is "literacies in second languages" all about?, Dr. Raúl Alberto Mora (Kolumbie))

W (Uspořádání workshopu)

Kiraly, DC.; Gómez Hernández, ND. Seminario para profesores de idiomas: Scaffolded Language Emergence (SLE) – 2. Plzeň, 24.05.2022 - 24.05.2022.

(Seminario para profesores de idiomas enfocado en la aplicación de un método innovativo para la ensenanza de un idioma extranjero basado en la previa publicación de la investigación: "Scaffolded Language Emergence en the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich. La aplicación del método se presentó en el seminario para los profesores de idiomas, que se realizó en la Universidad de Bohemia Occidental en la ciudad de Pilsen con la posibilidad de participar online. La aplicación del método requirió la participación activa de un hablante nativo bajo la dirección de Donald Kiraly, PhD, autor del método. El método SLE se adaptó al enfoque comunicativo, como son el estructural-global y el método audiovisual (SCAV), el enfoque natural y también la respuesta física total (Total Physical Response), el método concepto-función (Notional-Functional method) y el método comunicativo. Lo más importante del enfoque natural, es que, en resumen involucra lo físico y las emociones como elementos dentro de la ensenanza en el aula, al mismo tiempo que se usa un material auténtico en contexto en el que se realizan funciones activas, de una parte. De otra parte, se elimina la jerga linguística y se eliminan las reglas linguísticas y el uso del idioma nativo del estudiante. El seminario fue el segundo de una serie de tres seminarios centrados en una introducción al método SLE y su uso en el contexto del aula y fuera de ella, y en actividades relacionadas con la orientación en el espacio, la descripción de personas y el entorno.)

Kiraly, DC.; Gómez Hernández, ND. Seminario para profesores de idiomas: Scaffolded Language Emergence (SLE) – 1. Plzeň, 23.05.2022 - 23.05.2022.

(Seminario para profesores de idiomas enfocado en la aplicación de un método innovativo para la ensenanza de un idioma extranjero basado en la previa publicación de la investigación: "Scaffolded Language Emergence en the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich. La aplicación del método se presentó en el seminario para los profesores de idiomas, que se realizó en la Universidad de Bohemia Occidental en la ciudad de Pilsen con la posibilidad de participar online. La aplicación del método requirió la participación activa de un hablante nativo bajo la dirección de Donald Kiraly, PhD, autor del método. El método SLE se adaptó al enfoque comunicativo, como son el estructural-global y el método audiovisual (SCAV), el enfoque natural y también la respuesta física total (Total Physical Response), el método concepto-función (Notional-Functional method) y el método comunicativo. Lo más importante del enfoque natural, es que, en resumen involucra lo físico y las emociones como elementos dentro de la ensenanza en el aula, al mismo tiempo que se usa un material auténtico en contexto en el que se realizan funciones activas, de una parte. De otra parte, se elimina la jerga linguística y se eliminan las reglas linguísticas y el uso del idioma nativo del estudiante. El seminario fue el primero de una serie de tres seminarios, centrados en una introducción al método SLE y el uso de este método en el contexto del aula y las actividades relacionadas con la exploración del entorno inmediato.)

Strnadová, K.; Adamcová, E. Seminář: Scaffolded Language Emergence (SLE) – Čeština pro cizince (Úroveň B1-B2). Plzeň, 27.05.2022 - 27.05.2022.

(Seminář byl zaměřen na aplikaci inovativní metody pro výuku cizích jazyků založené na předešlém výzkumu pulbikovaném v “Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich a byl připravena ve spolupráci s hostujícím profesorem Donaldem Kiralym, PhD. Aplikace metody byla provedena v češtině pro cizince (Úroveň B1-B2). Probíraným tématem bylo studium na vysoké škole. Seminář zahrnoval různé aspekty přístupu SLE (affordances, scaffolding, atutenticita, afektivní rozměr, zapojení těla, gramatikalizace, komplexnost) a umožnil i online účast.)

Jansová, M.; Kliková, J. Seminář: Scaffolded Language Emergence (SLE) – Čeština pro cizince (Úroveň B1-B2). Plzeň, 27.05.2022 - 27.05.2022.

(Seminář byl zaměřen na aplikaci inovativní metody pro výuku cizích jazyků založené na předešlém výzkumu pulbikovaném v “Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich a byl připravena ve spolupráci s hostujícím profesorem Donaldem Kiralym, PhD. Aplikace metody byla provedena v češtině pro cizince (Úroveň B1-B2). Probíraným tématem byl fotbal. Seminář zahrnoval různé aspekty přístupu SLE (affordances, scaffolding, atutenticita, afektivní rozměr, zapojení těla, gramatikalizace, komplexnost) a umožnil i online účast.)

Kiraly, DC.; Gómez Hernández, ND.; Havránková, T. Seminario para profesores de idiomas: Scaffolded Language Emergence (SLE) – 3. Plzeň, 25.05.2022 - 25.05.2022.

(Seminario para profesores de idiomas enfocado en la aplicación de un método innovativo para la ensenanza de un idioma extranjero basado en la previa publicación de la investigación: "Scaffolded Language Emergence en the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich. La aplicación del método se presentó en el seminario para los profesores de idiomas, que se realizó en la Universidad de Bohemia Occidental en la ciudad de Pilsen con la posibilidad de participar online. La aplicación del método requirió la participación activa de un hablante nativo bajo la dirección de Donald Kiraly, PhD, autor del método. El método SLE se adaptó al enfoque comunicativo, como son el estructural-global y el método audiovisual (SCAV), el enfoque natural y también la respuesta física total (Total Physical Response), el método concepto-función (Notional-Functional method) y el método comunicativo. Lo más importante del enfoque natural, es que, en resumen involucra lo físico y las emociones como elementos dentro de la ensenanza en el aula, al mismo tiempo que se usa un material auténtico en contexto en el que se realizan funciones activas, de una parte. De otra parte, se elimina la jerga linguística y se eliminan las reglas linguísticas y el uso del idioma nativo del estudiante. El seminario fue el tercero de una serie de tres seminarios, centrados en una introducción al método SLE y el uso de este método en el contexto de la ciudad y las actividades relacionadas con la presentación y el texto escrito. La realidad virtual también se utilizó durante el seminario como parte del concepto de autentificación.)

Strnadová, K.; Gómez Hernández, ND. Seminario: Scaffolded Language Emergence (SLE): Italiano (Livello A0-A1). Plzeň, 27.05.2022 - 27.05.2022.

(Il seminario si è concentrato sull'applicazione del metodo innovativo per l'insegnamento delle lingue straniere, basato sulla precedente ricerca pubblicata in "Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Monaco di Baviera, ed è stato preparato in collaborazione con il visiting professor Donald Kiraly, PhD. L'applicazione del metodo è stata effettuata in italiano (livello A0-A1). L'argomento discusso è stato il soggiorno al mare. Il seminario ha affrontato vari aspetti dell'approccio SLE (affordances, risposta fisica totale, autenticazione, scaffolding, dimensione affettiva, grammaticalizzazione, complessità) e ha consentito la partecipazione online.)

Kocourková, P.; Šimková, K. Seminář: Scaffolded Language Emergence (SLE) – Čeština pro cizince (Úroveň A0). Plzeň, 27.05.2022 - 27.05.2022.

(Seminář byl zaměřen na aplikaci inovativní metody pro výuku cizích jazyků založené na předešlém výzkumu pulbikovaném v “Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich a byl připravena ve spolupráci s hostujícím profesorem Donaldem Kiralym, PhD. Aplikace metody byla provedena v češtině pro cizince (Úroveň A0). Probíraným tématem byly základní komunikační fráze a slovní zásoba školního prostředí. Seminář zahrnoval různé aspekty přístupu SLE (affordances, scaffolding, atutenticita, afektivní rozměr, zapojení těla, gramatikalizace, komplexnost) a umožnil i online účast.)

Kliková, J.; Jansová, M. Workshop: Scaffolded Language Emergence (SLE) - English (Level B1). Plzeň, 17.09.2021 - 17.09.2021.

(The workshop was focused on the application of an innovating language teaching method based on previous research published in “Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From Theory to Practice", AVM Verlag, Munich, and prepared in cooperation with a foreign expert, Donald Kiraly, PhD. The application of the method was done in English class (Level B1). The topic of the lesson was fashion and the workshop included several aspects of the SLE approach (affordances, scaffolding, authenticity, affective dimension, corporeal connections, grammaticalisation, complexity).)

Gianino Sánchez, M.; Godoy Moreno, J. Seminario para profesores de idiomas: Scaffolded Language Emergence (SLE) – 3. Plzeň, 15.09.2021 - 15.09.2021.

(Seminario para profesores de idiomas enfocado en la aplicación de un método innovativo para la ensenanza de un idioma extranjero basado en la previa publicación de la investigación: "Scaffolded Language Emergence en the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich. La aplicación del método se presentó en el seminario para los profesores de idiomas, que se realizó en la Universidad de Bohemia Occidental en la ciudad de Pilsen. La aplicación del método requirió la participación activa de los participantes asistidos por dos hablantes nativos, que además eran monitoreados en el avance por Donald Kiraly, PhD. El método SLE se adaptó al enfoque comunicativo, como son el estructural-global y el método audiovisual (SCAV), el enfoque natural y también la respuesta física total (Total Physical Response), el método concepto - función (Notional-Functional method) y el método comunicativo. Lo más importante del enfoque natural, es que, en resumen involucra lo físico y las emociones como elementos dentro de la ensenanza en el aula, al mismo tiempo que se usa un material auténtico en contexto en el que se realizan funciones activas, de una parte. De otra parte, se elimina la jerga linguística y se eliminan las reglas linguísticas y el uso del idioma nativo del estudiante. El seminario fue el tercero de una serie de tres seminarios, centrados en una introducción al método SLE y el uso de este método en el contexto de la ciudad y las actividades relacionadas con la presentación y el texto escrito.)

Gianino Sánchez, M.; Godoy Moreno, J. Seminario para profesores de idiomas: Scaffolded Language Emergence (SLE) – 2. Plzeň, 14.09.2021 - 14.09.2021.

(Seminario para profesores de idiomas enfocado en la aplicación de un método innovativo para la ensenanza de un idioma extranjero basado en la previa publicación de la investigación: "Scaffolded Language Emergence en the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich. La aplicación del método se presentó en el seminario para los profesores de idiomas, que se realizó en la Universidad de Bohemia Occidental en la ciudad de Pilsen. La aplicación del método requirió la participación activa de los participantes asistidos por dos hablantes nativos, que además eran monitoreados en el avance por Donald Kiraly, PhD. El método SLE se adaptó al enfoque comunicativo, como son el estructural-global y el método audiovisual (SCAV), el enfoque natural y también la respuesta física total (Total Physical Response), el método concepto - función (Notional-Functional method) y el método comunicativo. Lo más importante del enfoque natural, es que, en resumen involucra lo físico y las emociones como elementos dentro de la ensenanza en el aula, al mismo tiempo que se usa un material auténtico en contexto en el que se realizan funciones activas, de una parte. De otra parte, se elimina la jerga linguística y se eliminan las reglas linguísticas y el uso del idioma nativo del estudiante. El seminario fue el segundo de una serie de tres seminarios centrados en una introducción al método SLE y su uso en el contexto del aula y fuera de ella, y en actividades relacionadas con la orientación en el espacio, la descripción de personas y el entorno.)

Golovatina, V.; Petrenko, O. Семинар: Scaffolded Language Emergence (SLE) - Русский (Уровень A0-A1). Plzeň, 17.09.2021 - 17.09.2021.

(Семинар был сфокусирован на применении инновационного метода обучения языку, основанного на предыдущем исследовании, опубликованном в «Scaffolded Language Emergency in the Classroom: от теории к практике», AVM Verlag, Мюнхен, и подготовлен в сотрудничестве с иностранным экспертом, Дональдом Кирали, PhD. Применение метода проводилось в классе русского языка (уровень A0-A1). Темой урока было человеческое тело, а семинар включал несколько аспектов подхода SLE (affordances, scaffolding, аутентичность, аффективное измерение, телесные связи, грамматикализация, сложность).)

Kocourková, P.; Šimková, K. Seminář: Scaffolded Language Emergence (SLE) – Čeština pro cizince (Úroveň A0-A1). Plzeň, 17.09.2021 - 17.09.2021.

(Seminář byl zaměřen na aplikaci inovativní metody pro výuku cizích jazyků založené na předešlém výzkumu pulbikovaném v “Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich a byl připravena ve spolupráci se zahraničním odborníkem Donaldem Kiralym, PhD. Aplikace metody byla provedena v češtině pro cizince (Úroveň A0-A1). Probíraným tématem bylo jídlo a seminář zahrnoval různé aspekty přístupu SLE (affordances, scaffolding, atutenticita, afektivní rozměr, zapojení těla, gramatikalizace, komplexnost).)

Gianino Sánchez, M.; Godoy Moreno, J. Seminario para profesores de idiomas: Scaffolded Language Emergence (SLE) – 1. Plzeň, 13.09.2021 - 13.09.2021.

(Seminario para profesores de idiomas enfocado en la aplicación de un método innovativo para la ensenanza de un idioma extranjero basado en la previa publicación de la investigación: "Scaffolded Language Emergence en the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich. La aplicación del método se presentó en el seminario para los profesores de idiomas, que se realizó en la Universidad de Bohemia Occidental en la ciudad de Pilsen. La aplicación del método requirió la participación activa de los participantes asistidos por dos hablantes nativos, que además eran monitoreados en el avance por Donald Kiraly, PhD. El método SLE se adaptó al enfoque comunicativo, como son el estructural-global y el método audiovisual (SCAV), el enfoque natural y también la respuesta física total (Total Physical Response), el método concepto - función (Notional-Functional method) y el método comunicativo. Lo más importante del enfoque natural, es que, en resumen involucra lo físico y las emociones como elementos dentro de la ensenanza en el aula, al mismo tiempo que se usa un material auténtico en contexto en el que se realizan funciones activas, de una parte. De otra parte, se elimina la jerga linguística y se eliminan las reglas linguísticas y el uso del idioma nativo del estudiante. El seminario fue el primero de una serie de tres seminarios, centrados en una introducción al método SLE y el uso de este método en el contexto del aula y las actividades relacionadas con la exploración del entorno inmediato.)

Kokošková, V. How to deliver an effective online speech. UiTM Seri Iskandar, online, 14.12.2020 - 15.12.2020.

(The aim of the workshop was to talk about how to speak in front of the audience. The online and on site ways were compared. The students were given some practical tips for presenting their ideas in front of the aaudience. Another goal was to present the Czech Republic, the UWB to the students in Malasia. The workshop was held withtin Global learing session at UiTM Seri Iskandar.)

Gianino Sánchez, M.; Godoy Moreno, J. Seminář pro učitele jazyků: Scaffolded Language Emergence (SLE). Plzeň - Česká republika, 15.09.2020 - 15.09.2020.

(Seminario para profesores de idiomas enfocado en la aplicación de un método innovativo para la ensenanza de un idioma extranjero basado en la previa publicación de la investigación: "Scaffolded Language Emergence en the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich. La aplicación del método se presentó en el seminario para los profesores de idiomas, que se realizó en el US Point del Centro de Idiomas del la Universidad de Bohemia Occidental en la ciudad de Pilsen. La aplicación del método requirió la participación activa de los participantes asistidos por dos hablantes nativos, que además eran monitoreados en el avance de forma virtual por Donald Kiraly, PhD. El método SLE se adaptó al enfoque comunicativo, como son el estructural-global y el método audiovisual (SCAV), el enfoque natural y también la respuesta física total (Total Physical Response), el método concepto - función (Notional-Functional method) y el método comunicativo. Lo más importante del enfoque natural, es que, en resumen involucra lo físico y las emociones como elementos dentro de la ensenanza en el aula, al mismo tiempo que se usa un material auténtico en contexto en el que se realizan funciones activas, de una parte. De otra parte, se elimina la jerga linguística y se eliminan las reglas linguísticas y el uso del idioma nativo del estudiante.)

Havránková, T.; Sýkorová, P.; Hála, M. GEG Plzeň setkání - 22. setkání GEG Plzeň. US Point, Ústav jazykové přípravy, Plzeň, 08.11.2018 - 08.11.2018.

(Web – Whiteboard – sdílená tabule. Během krátké doby se naučíme vytvořit a pracovat se sdílenou tabulí/ nástěnkou. Google není jen vyhledávání… Seznámíte se s možností vytvářet a sdílet dokumenty, využívat cloudové úložiště, email, mapy a mnoho dalšího.)

A (Audiovizuální tvorba)

STRNADOVÁ, K.; KIRALY, DC.; GÓMEZ HERNÁNDES, ND. Scaffolded Language Emergence (SLE): Italiano (Livello A0-A1). Plzeň: 2022. 49 min.

(Registrazione audiovisiva dell'applicazione del metodo innovativo per l'insegnamento delle lingue straniere basato sulla precedente ricerca pubblicata in "Scaffolded Language Emergence in the Classroom: from theory to practice", AVM Verlag, Monaco di Baviera, condotta dall'esperto straniero Donald Kiraly, PhD. L'applicazione del metodo è stata effettuata in italiano (livello A0-A1). L'argomento trattato è il soggiorno al mare. L'applicazione mostra diversi aspetti dell'approccio SLE (affordances, risposta fisica totale, autenticazione, scaffolding, dimensione affettiva, grammaticalizzazione, complessità). La durata della registrazione è di 49 minuti.)

STRNADOVÁ, K.; KIRALY, DC.; KLIKOVÁ, J.; JANSOVÁ, M. Scaffolded Language Emergence (SLE): Čeština pro cizince (Úroveň B1-B2). Plzeň: 2022. 45 min.

(Audiovizuální nahrávka aplikace inovativní metody pro výuku cizích jazyků založená na předešlém výzkumu pulbikovaném v “Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich, vedená zahraničním odborníkem Donaldem Kiralym, PhD. Aplikace metody byla provedena v češtině pro cizince (Úroveň B1-B2). Probíraným tématem je fotbal. Aplikace ukazuje různé aspekty přístupu SLE (affordances, total physical response, autentikace, scaffolding, afektivní dimenze, gramatikalizace, komplexnost). Délka nahrávky je 45 minut.)

STRNADOVÁ, K.; KIRALY, DC.; KOCOURKOVÁ, P.; ŠIMKOVÁ, K. Scaffolded Language Emergence (SLE): Čeština pro cizince (Úroveň A0). Plzeň: 2022. 45 min.

(Audiovizuální nahrávka aplikace inovativní metody pro výuku cizích jazyků založená na předešlém výzkumu pulbikovaném v “Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich, vedená zahraničním odborníkem Donaldem Kiralym, PhD. Aplikace metody byla provedena v češtině pro cizince (Úroveň A0). Probíraným tématem jsou základní komunikační fráze a slovní zásoba školního prostředí. Aplikace ukazuje různé aspekty přístupu SLE (affordances, total physical response, autentikace, scaffolding, afektivní dimenze, gramatikalizace, komplexnost). Délka nahrávky je 45 minut.)

STRNADOVÁ, K.; KIRALY, DC.; ADAMCOVÁ, E. Scaffolded Language Emergence (SLE): Čeština pro cizince (Úroveň B1-B2). Plzeň: 2022. 40 min.

(Audiovizuální nahrávka aplikace inovativní metody pro výuku cizích jazyků založená na předešlém výzkumu pulbikovaném v “Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From theory to practice", AVM Verlag, Munich, vedená zahraničním odborníkem Donaldem Kiralym, PhD. Aplikace metody byla provedena v češtině pro cizince (Úroveň B1-B2). Probíraným tématem je studium na vysoké škole. Aplikace ukazuje různé aspekty přístupu SLE (affordances, total physical response, autentikace, scaffolding, afektivní dimenze, gramatikalizace, komplexnost). Délka nahrávky je 40 minut.)

ŠTROBLOVÁ, K.; KIRALY, D.; GIANINO SÁNCHEZ, M.; GODOY MORENO, J. Scaffolded Language Emergence (SLE): Español (Nivel A0-A1). Plzeň: 2021. 154 minut.

(Grabación audiovisual de la aplicación de un método innovador para la enseñanza de lenguas extranjeras basado en la investigación previa pulbicada en "Scaffolded Language Emergence in the Classroom: from theory to practice", AVM Verlag, Munich, dirigida por el experto internacional Donald Kiraly, PhD. La aplicación del método se realizó en español (nivel A0-A1). La grabación muestra el inicio del curso SLE, desde la presentación de los participantes hasta las actividades relacionadas con el entorno inmediato, pasando por los diferentes aspectos del enfoque SLE (affordances, scaffolding, attunement, dimensión afectiva, implicación corporal, gramaticalización, complejidad). La duración de la grabación es de 154 minutos.)

ŠTROBLOVÁ, K.; DONALD, K.; GOLOVATINA, V.; PETRENKO, O. Scaffolded Language Emergence (SLE): Русский (Уровень A0-A1). Plzeň: 2021. 31 minut.

(Аудиовизуальная запись применения инновационного метода обучения языку, основанная на исследовании, опубликованном в журнале «Scaffolded Language Emergency in the Classroom: от теории к практике», AVM Verlag, Мюнхен. Данное исследование было проведено иностранным экспертом, доктором философии Дональдом Кирали. Методика была проведена в классе русского языка (уровень A0-A1). Тема урока - человеческое тело, в записи показано несколько аспектов подхода SLE (affordances, scaffolding, аутентичность, аффективное измерение, телесные связи, грамматикализация, сложность). Продолжительность записи 31 минута.)

ŠTROBLOVÁ, K.; DONALD, K.; KLIKOVÁ, J.; JANSOVÁ, M. Scaffolded Language Emergence (SLE): English (Level B1). Plzeň: 2021. 45 minut.

(The audiovisual recording of the application of an innovating language teaching method based on previous research published in “Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From Theory to Practice", AVM Verlag, Munich, conducted by a foreign expert, Donald Kiraly, PhD. The application of the method was done in English class (Level B1). The topic of the lesson is fashion and it shows several aspects of the SLE approach (affordances, total physical response, authentication, scaffolding, affective dimension, gramaticalization, complexity). The recording is of 45 minutes.)

ŠTROBLOVÁ, K.; DONALD, K. Scaffolded Language Emergence (SLE). Plzeň: 2020.

(The audiovisual recording of the application of an innovating language teaching method based on previous research published in “Scaffolded Language Emergence in the Classroom: From Theory to Practice", AVM Verlag, Munich, conducted virtually by a foreign expert, Donald Kiraly, PhD. The application of the method was done in Spanish language during the training workshop for foreign language teachers held in the american center US Point of the Institute of Applied Language Studies of the University of West Bohemia in Pilsen. Tho workshop was preceded by the theoretical framework presented virtually by Donald Kiraly, PhD and followed by methodological explanation and discussion with the participants. The application of the method required active participation of two native speakers that were virtually trained in advance by Donald Kiraly PhD. The SLE method adapts the communicative approaches including the Structuro-Global Audio-Visual (SGAV) methods, and the Natural Approach as well as Total Physical Response and Notional-Functional and Communicative methods, whose most important features were the inclusion of physical and emotional elements in the language learning classroom, along with authentic contexts and materials, functional activities and the avoidance of linguistic jargon, language rules and native language use in the class. The SLE approach is designed specifically to be highly adaptable to learners’ goals, emerging competence and need for autonomy as additional language users. The recording is now used as a representative of the SLE approach at the School of Translation, Linguistics and Cultural Studies of the Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germany (FTSK) where Kiraly used the SLE approach already in more then ten languages.)

Kniha O (Učebnice)

GOLOVATINA, V.; MISTROVÁ, V.; MOLCHAN, M.; ROSOVÁ, A. Tvoj šans B1: učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2022. ISBN 978-80-7489-577-7.202 s.

(Učebnice ruštiny pro střední a jazykové školy s integrovaným pracovním sešitem. Součásti díla jsou učebnice, příručka učitele a i-učebnice Flexibooks. Učebnice je schválená MŠMT.)

PLAŠILOVÁ, J.; KOTT, O.; VELICHOVÁ, A. Základy latinské terminologie pro bakalářské zdravotnické obory. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. ISBN 978-80-261-1043-9.167 s.

(Publikace představuje základní studijní literaturu latinské terminologie pro nelékařské zdravotnické obory FZS ZČU Plzni. Skripta seznamují uživatele se základy gramatických a lexikálních jevů, potřebných pro práci s profesně a odborně zaměřenými texty. Připravuje studenty na studium odborných předmětů, zejména anatomie. Zabývá se anatomickým názvoslovím, přičemž výklad gramatiky se omezuje (u substantiv a adjektiv) na některé pády, hlavně na nominativy a genitivy singuláru a plurálu. V oblasti slovotvorby je předkládáno poučení o latinských a řeckých prefixech a latinských sufixech, užívaných v anatomických názvech. Dále je zde probíráno užití nejdůležitějších slovesných tvarů, příslovcí a číslovek. Každá lekce je doplněna příklady lékařských diagnóz a též latinsko - českým slovníkem, celkový latinsko - český slovník je připojen na konci.)

WATSON, P.J. Academic Writing 1. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. ISBN neuvedeno.271 s.

(Academic Writing is an introductory course designed for online learners. The goal is to provide learners with a comprehensive introduction to a higher level of writing, to increase the understanding of the writing process, and language in general. It develops innate skills, both written and verbal. Participants will find readings, exercises, and quizzes, as well as a writing and peer review session in each of the 6 sections.)

KOKOŠKOVÁ, V.; RYCHTAŘÍK, S. English for Administrative Staff. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. ISBN 978-80-261-0877-1.57 s.

(This handbook is designed as supplementary material for the course English for Administrative Staff of the University of West Bohemia. It consists of seven sections (e.g. Office problems, Communication with foreign students), introduces basic vocabulary, and through selected tasks aims to help learners use English at work at an A2 level according to CEFR.)

GOLOVATINA, V.; MISTROVÁ, V.; MOLCHAN, M. Tvoj šans A2: Příručka učitele. Ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019. ISBN 978-80-7489-510-4.124 s.

(Elektronická příručka učitele k učebnici Tvoj šans A2. Ruština pro střední a jazykové školy. Učebnice s integrovaným pracovním sešitem (Fraus, 2019). Obsahuje detailní popis metodiky výuky ruštiny pomocí uvedené učebnice, metodické a didaktické pokyny, vysvětlení a rady učitelům, a také případné odkazy na další materiály.)

GOLOVATINA, V.; MISTROVÁ, V.; MOLCHAN, M. Tvoj šans A2: učebnice s integrovaným pracovním sešitem. Ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019. ISBN 978-80-7489-509-8.160 s.

(Učebnice ruštiny pro střední a jazykové školy s integrovaným pracovním sešitem. Součásti díla jsou učebnice, příručka učitele a i-učebnice Flexibooks. Učebnice je schválená MŠMT č. j. MSMT-23959/2019-7)

VALOVA, L.; GOLOVATINA, V.; RYKOVSKÁ, M. Tvoj šans A1. Příručka učitele. Ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2018. ISBN 978-80-7489-445-9.122 s. 

(Elektronická příručka učitele k učebnici Tvoj šans A1. Ruština pro střední a jazykové školy. Učebnice s integrovaným pracovním sešitem (Fraus, 2018). Obsahuje detailní popis metodiky výuky ruštiny pomocí uvedené učebnice, metodické a didaktické pokyny, vysvětlení a rady učitelům, a také případné odkazy na další materiály.)

Další aktivity O (E-learningové kurzy)

PETRENKO, O. AEST 6 E-learning course. 2023.

(This Moodle course is intended for university students in technical fields, especially those with a medium to advanced level of language proficiency, focusing on mechanical engineering. Students will learn to communicate in a technical work environment. The aim of the course is to provide students with additional language assignments at the B1 level according to the Common European Framework of Reference for Languages.)

KAHOUNOVÁ, E.; BLAŽKOVÁ, B. Němčina pro FPE 6 – UJP/NPE 6 (e-learningový kurz). 2023.

(Kurz slouží k upevnění a procvičení znalostí získaných v hodinách NPE6 s cílem procvičit si probíranou gramatiku a slovní zásobu. Kurz je určen pro studenty bakalářského studia Fakulty pedagogické ZČU, kteří se chtějí zlepšit či upevnit své znalosti Minimální vstupní úroveň kurzu činí B1 dle SERR. Cílem kurzu je příprava na zápočtový test a procvičení slovní zásoby.)

GIANINO SÁNCHEZ, M. Curso de español UJP/SPE5 (e-learning). 2023.

(Curso de español on-line para estudiantes de la Facultad de Pedagogía en IS STAG, en Google Classroom que se usará como material de apoyo o refuerzo para las clases de la asiganatura UJP/SPE5 que usan el manual Prisma Fusión B1.)

PETRENKO, O. AEST 5 E-learning course. 2023.

(This Moodle course is intended for university students in technical fields, especially those with a medium to advanced level of language proficiency, focusing on mechanical engineering. Students will learn to communicate in a technical work environment. The aim of the course is to provide students with additional language assignments at the B1 level according to the Common European Framework of Reference for Languages.)

KOKOŠKOVÁ, V. UJP/APA Moodle course. 2023.

(The creation of a UJP/APA course in the Moodle environment offers students not only the materials used in full-time teaching, but also additional supplementary study materials, interactive exercises on the vocabulary covered and opportunities to comment on topics in chats or forums. The course also includes authentic videos that have been made specifically for this course by the teachers in collaboration with native speakers.)

BLAŽKOVÁ, B.; KAHOUNOVÁ, E. Němčina pro FPE 5 - UJP/NPE5 (e-learningový kurz). 2023.

(Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu PRVA 039 - projekt Západočeské univerzity v Plzni v roce 2023. Kurz slouží k upevnění a procvičení znalostí získaných v hodinách NPE5 s cílem procvičit si probíranou gramatiku a slovní zásobu. Cílovou skupinou kurzu jsou studenti bakalářského studia Fakulty pedagogické ZČU, kteří se chtějí zlepšit či upevnit své znalosti. Minimální vstupní úroveň kurzu činí B1 dle SERR.)

GIANINO SÁNCHEZ, M. Curso de español UJP/SPE6 (e-learning). 2023.

(Curso de español on-line para estudiantes de la Facultad de Pedagogía en IS STAG, en Google Classroom que se usará como material de apoyo o refuerzo para las clases de la asiganatura y UJP/SPE6 que usan el manual Prisma Fusión B2.)

ŠIMKOVÁ, K.; RAMADANOVÁ, J. E-learning Course UJP/AC8B Business English 4 in MOODLE. 2023.

(This course is designed for students who have an upper-intermediate level of English (B2) and want to improve their business English. It aims to expand and practise their knowledge and skills in Business English. Students will learn how to communicate in a variety of work-related situations, especially those focused on business travel, videoconferencing, corporate social responsibility, career breaks, and doing business across cultures. Students will review important grammar, vocabulary and phrases to help them express themselves fluently and accurately.)

RAMADANOVÁ, J.; ŠIMKOVÁ, K. E-learning Course UJP/AC7B Business English 3 in Moodle. 2023.

(This course is designed for students who have an upper-intermediate level of English (B2) and want to improve their business English. It aims to expand and practise their knowledge and skills in Business English. Students will learn how to communicate in a variety of work-related situations, especially those focused on starting a new job, performance appraisals, promotion and advertising, social media marketing, describing graphs, starting a business, and business presentations. Students will review important grammar, vocabulary and phrases to help them express themselves fluently and accurately.)

KAHOUNOVÁ, E.; SÝKOROVÁ, K. Němčina pro Fakultu strojní - NST3 (e-learningový kurz). 2021.

(Tento e-lerningový kurz v LMS Moodle byl vytvořen v rámci projektu ESF II (inovace předmětů). Tento kurz je doprovodným online kurzem k prezenčnímu kurzu NST3 a je určen pro studenty denního a kombinovaného studia. Je vhodný pro distanční formu studia a může se využít pro samostudium. Cílem kurzu je poskytnout opakování základní německé gramatiky a zároveň procvičovat porozumění německému odbornému textu a odborné slovní zásobě z oblasti strojního inženýrství. Kurz má vybavit studenty jazykovými kompetencemi úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.)

BLAŽKOVÁ, B. Deutsch im Maschinenbauunternehmen 2 - UJP/NSF2 (e-learning Kurs). 2021.

(Dieser Kurs wurde im Rahmen des ESF II-Projekts der Westböhmischen Universität in Pilsen im Jahr 2020 entwickelt. Der Kurs dient dazu, das im NSF2-Unterricht erworbene Wissen zu festigen und zu üben, die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und die Kompetenzen bei Geschäftsverhandlungen zu vertiefen. Er richtet sich an Studenten der Fakultät für Maschinenbau der ZČU in Vollzeit- und kombinierter Form, die ihre Fähigkeiten in der Unternehmenskommunikation verbessern wollen. Das Mindesteinstiegsniveau des Kurses ist B1+ gemäß SERR.)

BLAŽKOVÁ, B. Wirtschaftsdeutsch 2- UJP/NC7W (E-learningkurs). 2021.

(Dieser Kurs wurde im Rahmen des ESF-II-Projekts der Westböhmischen Universität in Pilsen im Jahr 2021 eingerichtet. Der Kurs dient der Festigung und Übung der in den Kursen NC5W und NC7W erworbenen Kenntnisse und führt in das Studium der Fachsprache ein, um den Wortschatz um die grundlegende Phraseologie der Wirtschaftssprache zu erweitern. Die Zielgruppe des Kurses sind Vollzeit- und kombinierte Bachelor-Studenten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der ZČU, die ihre Unternehmenskommunikation verbessern wollen. Das Mindesteinstiegsniveau des Kurses ist B1 gemäß SERR.)

BLAŽKOVÁ, B. Deutsch im Maschinenbauunternehmen 1 - UJP/NSF1 (e-learning Kurs). 2021.

(Dieser Kurs wurde im Rahmen des ESF II-Projekts der Westböhmischen Universität in Pilsen im Jahr 2021 entwickelt. Der Kurs dient dazu, das in den NSF1-Kursen erworbene Wissen zu festigen und zu üben, die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und die Kompetenzen in Geschäftsverhandlungen zu vertiefen. Die Zielgruppe des Kurses sind Studenten des Vollzeit- und Kombinationsstudiums der Fakultät für Maschinenbau der ZČU, die ihre Unternehmenskommunikation verbessern wollen. Der Kurs ist zeitlich nicht begrenzt und sollte während des Semesters belegt werden, in dem der Student eingeschrieben ist. Das Mindesteinstiegsniveau des Kurses ist B1+ gemäß SERR.)

KAHOUNOVÁ, E. Němčina pro Fakultu strojní - NST5 (e-learningový kurz). 2021.

(Tento e-learningový kurz v LMS Moodle byl vytvořen v rámci projektu ESF II (inovace předmětů). Tento kurz je doprovodným online kurzem k prezenčnímu kurzu NST5 a je určen pro studenty denního a kombinovaného studia. Je vhodný pro distanční formu studia a může se využít pro samostudium. Cílem kurzu je poskytnout opakování základní německé gramatiky a zároveň procvičovat porozumění německému odbornému textu a odborné slovní zásobě z oblasti strojního inženýrství. Kurz má vybavit studenty jazykovými kompetencemi úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.)

BLAŽKOVÁ, B. Wirtschaftsdeutsch 4 - UJP/NC8W (E-learningkurs). 2021.

(Dieser Kurs wurde im Rahmen des ESF II-Projekts der Westböhmischen Universität in Pilsen im Jahr 2020 entwickelt. Der Kurs dient der Festigung und Übung der in den NC8W-Kursen erworbenen Kenntnisse, führt in das Studium der Fachsprache ein, um den Wortschatz mit der grundlegenden Phraseologie der Wirtschaftssprache zu erweitern. Der Kurs ist für Vollzeit- und Kombinationsstudenten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Westböhmischen Universität bestimmt, die ihre Unternehmenskommunikation verbessern wollen. Das Mindesteinstiegsniveau des Kurses ist B1 gemäß SERR.)

Kniha (Učební texty, skripta)

REYNAERT, B.; HAMAROVÁ, J. Vědecká komunikace v anglickém jazyce. Plzeň: Západočeská univerzita, 2021. ISBN neuvedeno.264 s.

KOKOŠKOVÁ, V.; HAVRÁNKOVÁ, T.; RYCHTAŘÍK, S. English for Academics and Researchers. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019. 64 s.

HEINLOVÁ, S. Interkulturní komunikace. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019. 56 s.

VALOVA, L.; GOLOVATINA, V.; RYKOVSKÁ, M. Tvoj šans A1: ruština pro střední a jazykové školy: učebnice s integrovaným pracovním sešitem. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2018. ISBN 978-80-7489-423-7.168 s.

FIŠER, V.; HOLUBOVÁ, R.; WROBLEWSKI, B. Vyrovnávací kurz pro studenty prvních ročníků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2018.

Stať ve sborníku (mimo databáze Wos nebo Scopus)

SVATOŇOVÁ, I. Jak najít nejlepší digitální obrázky pro výuku. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2022. Praha: Akropolis, 2023, s. 117-123. ISBN 978-80-7470-467-3.

TICHAVOVÁ, J.; HABAC, A.; HAVRÁNKOVÁ, T. UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTION OF ONLINE LANGUAGE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC. In: INTED2022 Proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 838-843. ISBN 978-84-09-37758-9, ISSN 2340-1079.

ŠTROBLOVÁ, K.; LUBERTO, S. Music in Face-to-Face and Remote Classes: Songs as Language Input. In: INTED2022 Proceedings. Valencia: IATED, 2022, s. 1026-1031. ISBN 978-84-09-37758-9, ISSN 2340-1079.

PETRENKO, O.; WROBLEWSKI, B. ESP Needs Analysis for Language Courses Redesign: a Case-Study from the University of West Bohemia. In: 14th International Conference Innovation in Language Learning. Bologna, Italy: Filodiritto Publisher, 2021, s. 214-221. ISBN 979-12-80225-16-0, ISSN 2384-9509.

GOLOVATINA, V. Experience of Incorporating Russian Culture Information into a Russian Language Textbook. In: INTED2021 Proceedings. online: IATED, 2021, s. 6326-6332. ISBN 978-84-09-27666-0, ISSN 2340-1079.

ŠTROBLOVÁ, K.; LUBERTO, S. Music in Language Classes: Project of International Collaboration. In: 11th International Conference the Future of Education. Bologna: Filodiritto, 2021, s. 464-469. ISBN 979-12-80225-23-8, ISSN 2384-9509.

ŠTROBLOVÁ, K. Italian Lyrical Texts in Foreign Language: Face-to-Face and Remote Classes. In: INTED2021 Proceedings. Valencia: IATED, 2021, s. 4591-4600. ISBN 978-84-09-27666-0, ISSN 2340-1079.

PETRENKO, O.; HABAC, A.; HAVRÁNKOVÁ, T. Identifying learning strategies and needs of the students in their L2 acquisition at the University of West Bohemia: A case study. In: The Future of Education. Bologna: Filodiritto, 2021, s. 94-95. ISBN 978-955-36-0590-0, ISSN 2630-7413.

BLAŽKOVÁ, B.; KAHOUNOVÁ, E. PROFESNĚ ZAMĚŘENÉ JAZYKOVÉ KURZY JAKO NEZBYTNÝ DOPLNĚK K TECHNICKÝM PŘEDMĚTŮM V PŘÍPRAVĚ NA BUDOUCÍ PROFESI. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VIII. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2021, s. 31-41. ISBN 978-80-228-3283-0.

SACHROVÁ, K. The Textbook as a Challenge in Foreign Language Education. In: Proceedings of IAC in Vienna 2020. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2020, s. 9-12. ISBN 978-80-88203-20-9.

ŠTROBLOVÁ, K. Teaching Translation of Italian Lyric Texts to Opera Singers: Analysis of Tools. In: Conference proceedings. 13th International Conference Innovation in Language Learning. Bologna: Filodiritto Editore, 2020, s. 272-277. ISBN 979-12-80225-01-6, ISSN 2384-9509.

GIANINO SÁNCHEZ, M. La presencia del léxico hispanoamericano en los manuales para la ensenanza del idioma espanol como lengua extranjera en la República Checa. In: Lingue, letterature, identità in contatto. Roma: Aracne editrice, 2020, s. 571-587. ISBN 978-88-255-2552-6, ISSN neuvedeno.

ŠTROBLOVÁ, K. The Future of Teaching to Opera Singers: Strategies to Follow or Non to Follow. In: Conference Proceedings. The Future of Education. 8th Edition. Padova: Libreria Universitaria, 2018, s. 485-490. ISBN 978-88-335-9020-2., ISSN 2384-9509.

Přednáška, poster (zahraničí)

KOKOŠKOVÁ, V.; BELDA-MEDINA, J. EFL Students’ Perceptions of Chatbots as Virtual Language Tutors in Mobile Apps. Riyadn, 2023.4th International Symposium on Applied Linguistics Research (ALR 2023): Innovation in Applied Linguistics: Emerging Methods and Technologies.

KOKOŠKOVÁ, V.; BELDA-MEDINA, J. From Reluctance to Acceptance: EFL Educators' Journey with AI Integration. Białystok, 2023.The 6th Białystok-Kyiv Conference on Theoretical and Applied Linguistics (TALC): Language research at the crossroads of disciplines.

GIANINO SÁNCHEZ, M.; RECMANOVÁ, J. La Educación en la República Checa. Posadas, Argentina, 2023.La Educación en la República Checa.

PETRENKO, O.; MENŠÍKOVÁ, V.; BRUNÁTOVÁ, M. Adapting SWOT analysis to suit the needs of the project management in higher education: a case study from the Project Center of the University of West Bohemia. Online, 2022.The 10th International Conference on New Ideas in Management, Economics, and Accounting (IMEACONF).

TICHAVOVÁ, J.; HAVRÁNKOVÁ, T.; HABAC, A. UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTION OF ONLINE LANGUAGE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC. online, 2022.INTED 2022: 16th annual Technology, Education and Development Conference.

STRNADOVÁ, K.; LUBERTO, S. Music in Face-to-Face and Remote Classes: Songs as Language Input. online, 2022.INTED 2022: 16th annual International Technology, Education and Development Conference.

GOLOVATINA, V. Что они там делают? Обратная связь со студентами. Saratov, Rusko, 2021.II фестиваль «РКИ в СГУ».

GOLOVATINA, V. Experience of Incorporating Russian Culture Information into a Russian Language Textbook. online, 2021.INTED 2021: 15th International Technology, Education and Development Conference.

ŠTROBLOVÁ, K. Italian Lyrical Texts in Foreign Language: Face-to-Face and Remote Classes. Valencia, 2021.15th annual International Technology, Education and Development Conference.

PETRENKO, O.; WROBLEWSKI, B. ESP Needs Analysis for Language Courses Redesign: a Case-Study from the University of West Bohemia. Florence, Italy, 2021.Innovation in Language Learning.

KOKOŠKOVÁ, V.; RYCHTAŘÍK, S. English for Admin Staff - ESP Curriculum Development. Poznan University of Technology, Poland, 2021.English Medium Instruction at European Universities.

PETRENKO, O.; HABAC, A.; HAVRÁNKOVÁ, T. Identifying learning strategies and needs of the students in their L2 acquisition at the University of West Bohemia: A case study. online, 2021.The Future of Education Conference 2021.

GOLOVATINA, V. Элементы русской культуры в современной поп-культуре. Daugavpils, Lotyšsko, 2021.Международная научная конференция XXV Славянские чтения.

RAMOS, C.; TORRES-TOUKOUMIDIS, A.; CALDEIRO PEDREIRA, MC.; HAVRÁNKOVÁ, T. The Perception of Cyberbullying by Adolescents in Rural and Urban Spain. Bogotá, 2021.Search Go to cart Log in ICOMTA: International Conference on Communication and Applied Technologies.

BLAŽKOVÁ, B.; KAHOUNOVÁ, E. PROFESNĚ ZAMĚŘENÉ JAZYKOVÉ KURZY JAKO NEZBYTNÝ DOPLNĚK K TECHNICKÝM PŘEDMĚTŮM V PŘÍPRAVĚ NA BUDOUCÍ PROFESI. Zvolen, 2021.Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VIII.

ŠTROBLOVÁ, K.; LUBERTO, S. Music in Language Classes: Project of International Collaboration. Virtual Edition, 2021.The Future of Education.

GOLOVATINA, V. Aktuální reálie ruské kultury komunikativně. Praha - online, 2020.IX. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti. Výzvy ve výuce cizích jazyků ve školním roce 2020/21.

HAVRÁNKOVÁ, T. Implementation of Educational Videos into Flipped Language. Florence, 2020.Innovation in Language Learning 13th Edition.

SACHROVÁ, K. The Textbook as a Challenge in Foreign Language Education. Vídeň, Rakousko, 2020.International Academic Conference. Global Education, Teaching and Learning.

ŠTROBLOVÁ, K. Teaching Translation of Italian Lyric Texts to Opera Singers: Analysis of Tools. Florencie, Itálie, 2020.Innovation in Language Learning.

GOLOVATINA, V.; GOLOVATINA-MORA, P. Reflection of Distance Language Teaching Experience During the Quarantine. Florencie, Italie - online, 2020.International Conference Innovation in Language Learning.

ŠTROBLOVÁ, K. Teaching the Specific Language of Italian Lyric Texts to Future Opera Singers. Florencie, Itálie, 2019.Innovation in Language Learning.

GOLOVATINA, V.; GOLOVÁTINA-MORA, P. Nostalgia as a search for community: a duoethnographic analysis of adaptation in immigration. Gdansk, 2019.Migration, Adaptation and Memory, 2nd International Interdisciplinary Conference.

GOLOVATINA, V.; GOLOVÁTINA-MORA, P. Mobile applications in the Russian Language class: revisions and reflections. Florencie, Italie, 2019.International Conference Innovation in Language Learning.

ŠTROBLOVÁ, K. Didattica della traduzione per i futuri cantanti lirici. Łodz, Polsko, 2019.6° Convegno Internazionale “Traduttologia e Traduzioni” Tradurre oltre la lingua: sull’interdisciplinarietà della traduzione.

ŠTROBLOVÁ, K. The Future of Teaching to Opera Singers: Strategies to Follow or Non to Follow. Florence, Italy, 2018.The Future of Education 8th Edition.

Přednáška, poster (ČR)

SVATOŇOVÁ, I. Didaktická ilustrace v čase vizuální revoluce. Plzeň, 2023.Proměny vzdělávání.

PETRENKO, O.; GOLOVATINA, V. Workshop: Zvyšování etických aspektů používání nástrojů umělé inteligence pro výukové a vzdělávací účely. Západočeská univerzita v Plzni, 2023.9. ročník konference Učitel IN.

KOKOŠKOVÁ, V.; JANSOVÁ, M. Projektová výuka v kurzu angličtiny pro studenty Fakulty Pedagogické. Pedagogická fakutla, Západočeská univerzita Plzeň, 2023.Proměny vzdělávání.

ČEPIČKOVÁ, J. Multidisciplinární projekty v mezinárodním kontextu (MUPIC). Plzeň, 2023.Proměny vzdělávání.

SVATOŇOVÁ, I. Zkoušky z češtiny jako součást přijímacího řízení na ZČU. Praha, 2023.82. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

GOLOVATINA, V. AI in Language Classes: Helper or Toublemaker. Praha, 2023.DisCo 2023: Development of Digital and Entrepreneurial Competences through Digitally Enhanced Learning.

GOLOVATINA, V. Буквы разные писать: как быстро научить писать и говорить по-русски. Mohelnice, 2022.28. celostátní rusistický seminář Vybrané kapitoly současného ruského jazyka a literatury.

SVATOŇOVÁ, I. Jak najít nejlepší digitální obrázky pro výuku. Praha, 2022.79. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

HAVRÁNKOVÁ, T. Převrácená třída v on-line prostředí / SOFLA (Synchronous Online Flipped Learning). Plzeň, 2021.ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni.

WROBLEWSKI, B.; HAVRÁNKOVÁ, T.; ČEPIČKOVÁ, J. Moodle jako platforma pro online soutěž v anglickém jazyce. Západočeská univerzita v Plzni, 2021.Konference MoodleMoot.cz 2021.

HAVRÁNKOVÁ, T. Aplikace Wakelet a její využití nejen ve výuce. Plzeň, 2021.ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni , Kurzy pro zaměstnance ZČU.

GOLOVATINA, V. Procvičíme ruštinu – jazykový seminář pro učitele ruštiny. Rusava, 2021.Letní škola pro učitele angličtiny, němčiny a ruštiny.

GOLOVATINA, V. Mobilní technologie ve výuce ruštiny. Vzdělávací centrum Hello, Ostrava - Mariánské Hory, Novinářská 1254/7, 2021.Konference pro učitele cizích jazyků 2021.

KOKOŠKOVÁ, V. Interaktivní výuka s aplikací Nearpod. Liberec, 2021.„INPUT <-> OUTPUT CONTENT, PROCEDURE & ASSESSMENT“ v odborném jazyce na ekonomických fakultách v ČR.

GOLOVATINA, V. Игры на уроках русского языка. Rusava, 2021.Letní škola pro učitele angličtiny, němčiny a ruštiny.

SACHROVÁ, K. Funkční styl umělecký a čeština pro jinojazyčné mluvčí: představení výzkumného šetření. Praha, 2021.Bohemistika 2021 - X. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku.

ŠTROBLOVÁ, K.; SALVATORE, L. Hudba jako prostředek (nejen) ve výuce jazyka. Plzeň, 2021.Noc zvdělávání.

GOLOVATINA, V. Hезнакомая Россия: реалии русской культуры, которые не встретишь в учебниках. Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha, 2021.Konference asociace jazykových škol Moderní přístupy ve výuce jazyků 2021.

GOLOVATINA, V. Новые реалии русской культуры на уроках русского языка. Vzdělávací centrum Hello, Ostrava - Mariánské Hory, Novinářská 1254/7, 2021.Konference pro učitele cizích jazyků 2021.

RAMADANOVÁ, J.; ŠIMKOVÁ, K. Lessons Learned from Online Teaching and Learning. Liberec, 2021.Input<-> Output Content, Procedure &Assessment v odborném jazyce na ekonomických fakultách v ČR R.

BLAŽKOVÁ, B. Participace studentů na tvorbě podpůrných výukových materiálů v předmětu Němčina pro bankovnictví. Liberec, 2021.„INPUT <-> OUTPUT CONTENT, PROCEDURE & ASSESSMENT“ v odborném jazyce na ekonomických fakultách v ČR.

SACHROVÁ, K. Prezentace monografie Umělecký styl ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí. Praha, 2021.72. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

GOLOVATINA, V.; SHESTAKOVA, A. Семинар «Воспитание многоязычных детей». Ruské centrum - online, 2020.Seminář Výchova vícejazyčných dětí.

CALDREIRO-PEDREIRA, MC.; HAVRÁNKOVÁ, T. Development of media and critical competencies. Praha, 2020.DisCo 2020.

GOLOVATINA, V. Ruské zimní tradice. Mateřská škola kardinála Berana, 2020.Ruské zimní tradice.

GOLOVATINA, V.; KLAUSOVÁ, V. Filmový klub Ruského centra: program Štěstí je.... Ruské centrum, 2020.Filmový klub Ruského centra: program Štěstí je....

GOLOVATINA, V.; KLAUSOVÁ, V. Filmový klub Ruského centra: program Kino budoucnosti. Ruské centrum, 2020.Filmový klub Ruského centra: program Kino budoucnosti.

HAMAROVÁ, J.; HEINLOVÁ, S.; PRESSLOVÁ, J.; POLANOVÁ, V. Innovation of the Content of Academic English Courses at the University of West Bohemia. Plzeň, 2020.Den s jazyky na ZČU.

SACHROVÁ, K. Učebnice v jazykovém vzdělávání: konec jedné éry? Česká republika, 2020.Den s jazyky na ZČU.

GOLOVATINA, V.; KLAUSOVÁ, V. Filmový klub Ruského centra: program Rodinné filmy. Ruské centrum, 2020.Filmový klub Ruského centra: program Rodiné filmy.

KOKOŠKOVÁ, V.; RYCHTAŘÍK, S. Ways of implementing stressed-reduced assessment. Plzeň, 2020.Den s jazyky na ZČU.

LUKAVSKÁ, D. American Center US Point at the University of West Bohemia. Plzeň, 2020.Den s jazyky na ZČU.

KLAUSOVÁ, V.; GOLOVATINA, V. Evropský den jazyků - ruské oddělení. Studijní a vědecká knihovna města Plzeň, 2020.Evropský den jazyků 2020.

GOLOVATINA, V.; KLAUSOVÁ, V. Filmový klub Ruského centra: program Zvláštní historie. Ruské centrum, 2020.Filmový klub Ruského centra: program Zvláštní historie.

GOLOVATINA, V. Образ женщины в советском и российском кинематографе. Ruské centrum, 2020.Семинар для преподавателей русского языка "Литература и уроки русского языка".

HAVRÁNKOVÁ, T. Flipped Learning. Ústav jazykové přípravy, ZČU, 2020.Den s jazyky na ZČU.

WROBLEWSKI, B. KONTEXT - Regional Online Competition in Understanding English Text. University of West Bohemia, 2020.Den s Jazyky na ZCU.

GOLOVATINA, V.; KLAUSOVÁ, V. Презентация программ образования в России. Ruské centrum - online, 2020.Prezentace vzdělávacích programů v Rusku.

BENEDIKTOVÁ, I.; VIRTELOVÁ, D. 10 tipů, jak prezentovat české reálie v kurzech češtiny pro cizince. Plzeň, 2020.Den s jazyky na ZČU.

KLAUSOVÁ, V. Plány, činnost a mezinárodní spolupráce Ruského centra. Plzeň, 2020.Den s jazyky na ZČU.

GOLOVATINA, V.; KLAUSOVÁ, V. Moderní výukové materiály ve výuce ruštiny. ZČU Plzeň, 2020.Den s jazyky na ZČU.

GOLOVATINA, V.; KLAUSOVÁ, V. Семинар для преподавателей русского языка. Nerudovka, Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, 2019.Семинар для преподавателей русского языка.

GOLOVATINA, V. Seminář Современная Россия: новая культура. Filozofická fakulta Karlové univerzity v Praze, 2019.Konference Asociace jazykových škol Moderní přístupy ve výuce jazyků.

KLAUSOVÁ, V. Odborná terminologie Cestování, Dopravní prostředky. OA Mohelnice, 2019.25. ročník Celostátního rusistického semináře.

CALDEIRO-PEDREIRA, M.; HAVRÁNKOVÁ, T. The Use of Educative Videos to Develop Critical Competence. Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, 2019.DisCo 2019: E-learning – Unlocking the Gate to Education around the Globe.

GOLOVATINA, V. Обзор мобильных приложений для преподавания русского языка как иностранного. Ruské centrum, 2019.Язык, литература и культура как грани межкультурного общения.

CALDEIRO-PEDREIRA, M.; HAVRÁNKOVÁ, T. The Use of Educative Videos to Develop Critical Competence. Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, 2019.DisCo 2019: E-learning – Unlocking the Gate to Education around the Globe.

GOLOVATINA, V. Как мотивировать наших студентов?. Filozofická fakulta Univerzity Karlové v Praze, 2019.Konference Asociace jazykových škol Moderní přístupy ve výuce.

HAVRÁNKOVÁ, T.; CALDEIRO-PEDREIRA, M. EdPuzzle: A tool for creating educational videos. Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, 2019.DisCo 2019: E-learning – Unlocking the Gate to Education around the Globe.

HAVRÁNKOVÁ, T. Přednáška - SAMR MODEL. The International School of Prague Nebušická 700 164 00 Praha 6, 2019.Učitelský summit 2019.

GOLOVATINA, V. Ruština a Rusko, které nenajdete v učebnicích. Ruské centrum ZČU, 2019. Ruština a Rusko, které nenajdete v učebnicích.

GOLOVATINA, V. Эффективное использование иллюстраций на уроках русского языка. Ruské středisko vědy a kultury v Praze, 2019.Maslenice, celorepublikového semináře pro rusisty.

HAVRÁNKOVÁ, T. Worshop - Využití videí v modelu výuky převrácená třída. The International School of Prague Nebušická 700 164 00 Praha 6, 2019.Učitelský summit 2019.

GOLOVATINA, V. «Tvoj šans» – ruština, která Vás bude bavit.. Ruské středisko vědy a kultury, Na Zátorce 16, Praha, 2018.5. celorepublikový seminář rusistů Maslenica.

GOLOVATINA, V. Незнакомая Россия, или что мы не знаем о русской культуре. Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, ul. Štefánikova 5670, Zlín, 2018.Motivační setkání učitelů němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny (19. ročník).

HAVRÁNKOVÁ, T. Hodina plná insirace. The International School of Prague Nebušická 700 164 00 Praha 6, 2018.Učitelský summit 2018.

HAVRÁNKOVÁ, T. Jak využít iPad ve výuce cizích jazyků. ZČU, 2018.Učitel IN.

HAVRÁNKOVÁ, T. Jak na převrácenou třídu (Flipped classroom). ZČU, 2018.Učitel IN.

Uspořádání konference (mimo konference M)

Kocourková, P. Rendez-vous à la française 2023. Plzeň, 23.10.2023 - 23.10.2023.

Kahounová, E.; Adamcová, E. Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích 2023. Plzeň, 14.11.2023 - 14.11.2023.

Klausová, V.; Klapka, J.; Palla, M.; Peškar, J.; Miketová, Š. 28. celostátní rusistický seminář "Vybrané kapitoly současného ruského jazyka a literatury". Mohelnice, 16.09.2022 - 17.09.2022.

Klausová, V.; Golovatina, V. ARS POETICA – Памятник Пушкину 2020. Ruské centrum - online, 20.04.2020 - 06.06.2020.

Klausová, V.; Golovatina, V. Язык, литература и культура как грани межкультурного общения. Ruské centrum ZČU,

Čepičková, J.; Lukavská, D. Plzeňské rozhovory II: 100 let česko-amerických vztahů. Plzeň, 03.05.2018 - 03.05.2018.

Čepičková, J. Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Západočeská univerzita v Plzni, 13.11.2018 - 13.11.2018.

Uspořádání workshopu (mimo workshop W)

Svatoňová, I. Herní aktivity na procvičení slovní zásoby. Praha, 01.04.2023 - 01.04.2023.

Kocourková, P.; Horová, H. Nabídka vzdělávání ve francouzštině na ZČU a kariérní příležitosti. Plzeň, 23.10.2023 - 23.10.2023.

Svatoňová, I.; Vaněk, M. Čeština pro cizince - přehled aktivit 2019-2022. Srní, 19.01.2023 - 19.01.2023.

Golovatina, V. AI на уроках РКИ: знакомимся с новым инструментом. Mohelnice, 06.10.2023 - 07.10.2023.

Blažková, B. Prezentace projektu - Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321. Srní, 19.01.2023 - 19.01.2023.

Petrenko, O.; Golovatina, V.; Rychtařík, S. SkyNet vs. us: do teachers have a chance to survive?. Srní, 19.01.2023 - 20.01.2023.

Strnadová, K. Úspěchy Oddělení románských jazyků a latiny 2019-2022. Srní, 19.01.2023 - 19.01.2023.

Svatoňová, I. Tvorba vlastních výukových materiálů pro výuku jazyků. Opava, 22.02.2023 - 22.02.2023.

Svatoňová, I. Čeština pohledem zahraničních studentů ZČU. Plzeň, 25.09.2023 - 25.09.2023.

Štroblová, K. Kultura Itálie: komunikace (Cultura italiana: comunicazione). Plzeň, 18.02.2022 - 18.02.2022.

Štroblová, K. Kultura Itálie: tradice (Cultura italiana: tradizioni). Plzeň, 18.02.2022 - 18.02.2022.

Svatoňová, I.; Vaněk, M. Čeština pro cizince - Aspekty výuky ukrajinských studentů. Plzeň, 28.04.2022 - 28.04.2022.

Svatoňová, I. Obrázky ve výuce cizích jazyků. Opava, 19.10.2022 - 19.10.2022.

Štroblová, K. Kultura Itálie: italská kuchyně (Cultura italiana: cucina italiana). Plzeň, 18.02.2022 - 18.02.2022.

Svatoňová, I. Česká jazyková etiketa aneb On není nezdvořilý, on je cizinec! Plzeň, 26.09.2022 - 26.09.2022.

Štroblová, K. Kultura Itálie: zeměpis, historie, politika (Cultura italiana: geografia, storia, politica). Plzeň, 18.02.2022 - 18.02.2022.

Svatoňová, I. Kreativní aktivity ve výuce. Praha, 02.04.2022 - 02.04.2022.

Svatoňová, I. 7 věcí, které jsou podle cizinců na češtině nejtěžší. Plzeň, 20.09.2021 - 20.09.2021.

Štroblová, K. Vykazování publikační a tvůrčí činnosti UJP. Plzeň, 27.01.2021 - 27.01.2021.

Golovatina, V. Создание рабочих листов и заданий при помощи инструментов Интернета. Online, 04.02.2021 - 04.02.2021.

Golovatina, V. Образ женщины в российском и советском кинематографе. Online, 17.06.2021 - 17.06.2021.

Golovatina, V. Проекты и «перевернутый класс». Online, 18.03.2021 - 18.03.2021.

Golovatina, V. Учебные игры на уроках РКИ: офлайн и онлайн. Online, 10.06.2021 - 10.06.2021.

Golovatina, V.; Shestakova, A. Moje dítě nechce číst! Co s tím? Plzeň, 04.11.2021 - 04.11.2021.

Sachrová, K. Vydání odborné monografie na ZČU. 01.11.2021 -

Golovatina, V. Мобильные технологии на уроках РКИ. Online, 18.02.2021 - 18.02.2021.

Štroblová, K. Vyhledávání v databázích WoS a Scopus. Plzeň, 27.01.2021 - 27.01.2021.

Golovatina, V. Инструменты для проверки знаний учащихся (тестирование, викторины). Online, 04.03.2021 - 04.03.2021.

Virtelová, D.; Benediktová, I. Jaké to je být cizincem v ČR? Plzeň, 21.09.2020 - 21.09.2020.

Havránková, T. Evropský den jazyků 2020 - US Point ZČU. Plzeň, 21.09.2020 - 21.09.2020.

Golovatina, V.; Klausová, V. Чешско-русские посиделки и Квиз за чаем. Ruské centrum, 30.01.2020 - 30.01.2020.

Štroblová, K. Motivace k výzkumu. Srní, 16.01.2020 - 16.01.2020.

Golovatina, V.; Klausová, V.; Rychlicka, I. Рождественские онлайн-встречи за чаем. RSVK ve Varšavě - Ruské centrum ZČU - online, 21.12.2020 - 22.12.2020.

Golovatina, V.; Klausová, V.; Strokanov, A. Международная встреча студентов. Vermont, USA - Ruské centrum ZČU - online, 03.12.2020 - 03.12.2020.

Golovatina, V.; Klausová, V. Семинар для преподавателей русского языка "Литература и уроки русского языка". Ruské centrum, 19.06.2020 - 19.06.2020.

Štroblová, K. Věda a výzkum na UJP. Srní, 16.01.2021 - 16.01.2021.

Golovatina, V. Основы дистанционного обучения для учителей РКИ. Ruské centrum - online, 08.10.2020 - 26.11.2020.

Golovatina, V.; Klausová, V. Русско-чешские посиделки "Масленица". Ruské centrum, 24.02.2020 - 24.02.2020.

Gianino Sánchez, M.; Janoušek, A. Zkušenosti z dvojjazyčné výuky. Plzeň - Česká republika, 05.11.2020 - 05.11.2020.

Golovatina, V.; Klausová, V. Ruština a Rusko, které nenajdete v učebnicích. Ruské centrum ZČU, 29.03.2019 - 29.03.2019.

Golovatina, V.; Klausová, V. Seminář pro výučující ruského jazyka - Ruská a česká kuchyně. Ruské centrum, 17.05.2019 - 17.05.2019.

Štroblová, K. RIV-OBD-HAP. Plzeň, 24.06.2019 - 24.06.2019.

Golovatina, V.; Klausová, V. Seminář pro vyučující ruského jazyka. Ruské centrum, 15.02.2019 - 15.02.2019.

Havránková, T.; Hála, M.; Sýkorová, P. Spanish inspiration. US Point ZČU, 27.05.2019 - 27.05.2019.

Virtelová, D.; Benediktová, I. Co vám o češtině ještě nikdo neřekl? Plzeň, 23.09.2019 - 23.09.2019.

Golovatina, V.; Klausová, V. Seminář pro vyučující ruského jazyka. Ruské centrum, 15.02.2019 - 15.02.2019.

Havránková, T.; Hála, M.; Sýkorová, P. Google Classroom. US Point, ZČU, 10.04.2019 - 10.04.2019.

Golovatina, V.; Klausová, V. Seminář pro vyučující ruského jazyka. Ruské centrum, 18.01.2019 - 18.01.2019.

Blažková, B.; Kahounová, E. Erfahrungsaustausch im Bereich der Entwicklung und Bau von elektrisch angetriebenen FS - Fahrzeuge. Plzeň, Amberg, 27.04.2018 - 04.05.2018.

Havránková, T. Workshop - Sdílení s aplikacemi Flipgrid a Padlet. Praha, 10.03.2018 - 10.03.2018.

Další aktivity (Účast v porotách soutěží)

HOLUBOVÁ, R.; SIERADZAN, J.; JANSOVÁ, M.; WATSON, PJ.; HAMAROVÁ, J.; KOKOŠKOVÁ, V.; PETRENKO, O.; HEINLOVÁ, S.; TICHAVOVÁ, J.; HARTMAN, J. Kontext 2023 - krajská online soutěž v porozumění anglickému odbornému textu. 2023.

HOLUBOVÁ, R.; PETRENKO, O.; WATSON, PJ.; SIERADZAN, J.; HARTMAN, J.; RYCHTAŘÍK, S.; KOKOŠKOVÁ, V.; POLÍVKOVÁ, J.; HAMAROVÁ, J. Kontext 2022 - krajská online soutěž v porozumění anglickému odbornému textu. 2022.

GOLOVATINA, V.; KLAUSOVÁ, V. ARS POETICA - Puškinův památník 2021. 2021.

KLAUSOVÁ, V.; GOLOVATINA, V. ARS POETICA – Памятник Пушкинy 2020. 2020.

KLAUSOVÁ, V.; GOLOVATINA, V. 12. ročník Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích. 2019.

KLAUSOVÁ, V.; GOLOVATINA, V. Festival ARC POETICA Puškinův památník - krajské kolo. 2019.

KLAUSOVÁ, V.; GOLOVATINA, V. Festival ARS POETICA Puškinův památník - celostatní kolo. 2019.

HOLUBOVÁ, R.; VIRTELOVÁ, D.; HEINLOVÁ, S.; WROBLEWSKI, B.; KOKOŠKOVÁ, V.; RYCHTAŘÍK, S.; SIERADZAN, J.; RAMADANOVÁ, J.; WATSON, PJ.; HAMAROVÁ, J. Kontext - krajská on-line soutěž v porozumění anglickému odbornému textu. 2019.

Další aktivity (Působení v zahraničí)

KLAUSOVÁ, V. Setkání vedoucích evropských Ruských center - 24.-28.09.2019. 2019.

KLAUSOVÁ, V. Seminář pro učitele ruštiny v Jelabuze, Rusko. 2019.

KLAUSOVÁ, V. Ассамблея Русского мира. 2019.

GOLOVATINA, V. VII Международный фестиваль студентов, изучающих русский язык, “Друзья, прекрасен наш союз!”. 2018.

Další aktivity (Nezařaditelné)

KLAUSOVÁ, V.; GOLOVATINA, V. Kouzelné svátky 2021. 2021.

KLAUSOVÁ, V.; GOLOVATINA, V. Кто лучше знает Россию? 2019.

KLAUSOVÁ, V. Medaile Josefa Jungmanna. 2019.