Zkoušky z českého jazyka

Jste zahraniční uchazeč o studium v českém jazyce na některé z fakult Západočeské univerzity v Plzni? Abyste se mohli zapsat ke studiu studijního programu, na který jste byli přijati, budete pravděpodobně muset prokázat znalost českého jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR/CEFR).

Zkoušku můžete složit na Ústavu jazykové přípravy, a to obvykle v červnu nebo v září.

Dodatečné a opravné zkoušky z češtiny pro rok 2021 proběhnou 24. a 26. srpna (online zkouška) a 14. září (prezenční zkouška). 

Ověřte si, zda fakulta, na které chcete studovat, vyžaduje doložení úrovně znalosti českého jazyka.

Zkouška není určena jen pro uchazeče o studium na ZČU, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti. V případě naplnění kapacity zkouškových termínů mají přednost uchazeči o studium na fakultách ZČU, které vyžadují doložení jazykové úrovně uchazečů. 
 
Ústav jazykové přípravy ZČU negarantuje, že osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky bude akceptováno jinými vysokými školami a dalšími institucemi.

Více informací o zkoušce z českého jazyka

Jak se přihlásit

  • Vyplňte online přihlášku. Termín pro přihlášení je 10 pracovních dnů před konáním zkoušky.
  • Během 1-2 pracovních dnů po odeslání přihlášky obdržíte e-mail s potvrzením jejího přijetí a dalšími informacemi včetně pokynů k úhradě poplatku za zkoušku. Před obdržením tohoto mailu poplatek za zkoušku neplaťte. 
  • Kapacita jednotlivých termínů je omezená.

Informace o poplatku za zkoušku z českého jazyka

Poplatek za zkoušku je nevratný.

Poplatek za prezenční zkoušku činí 750 Kč.

Poplatek za online zkoušku činí 1000 Kč.

Poplatek je nutné uhradit nejpozději 5 pracovních dnů před konáním zkoušky.

Detailní informace k úhradě poplatku obdržíte v potvrzovacím e-mailu po podání online přihlášky.